JA hun logo main

Skills4Retail

Projekt partner: Skills4Retail konzorcium

Célcsoport:

  • Középfokú oktatásban részvevő fiatalok
  • Jelenlegi kereskedelmi munkavállalók
  • Pedagógusok, szakoktatók

Célkitűzés: Egy fenntartható európai kereskedelmi készségstratégia felállítása a hármas átmenet (digitális, zöld, ellenálló) felgyorsítása céljából.

Nincs esemény

Skills4Retail kerekasztal-beszélgetés: A hármas átmenet felgyorsítása az európai kereskedelemben készségek fejlesztésével

A Skills4Retail – egy új, uniós finanszírozású kezdeményezés, amely az európai kis- és nagykereskedelmi ágazat jövőjét hivatott biztosítani – nyitórendezvénye.

Brüsszel, 2023. szeptember 12.

Kerekasztal-beszélgetés kereteiben tárgyaltak európai döntéshozók és az üzleti élet képviselői a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi ágazat fenntarthatóságáról, annak digitális átalakulásáról és a szektor készségigényeinek változásáról. A Brüsszelben megtartott rendezvény házigazdája a Junior Achievement Europe volt, amely a Skills4Retail projekt koordinátora is egyben.

A Skills4Retail az Európai Bizottság Erasmus+ programja által társfinanszírozott új európai ágazati készségszövetség, amely szorosan illeszkedik a Pact for Skills in Retail elnevezésű európai kezdeményezéshez. A szövetséget egy 29 partnerből álló nemzetközi konzorcium vezeti, amelybe felsőoktatási intézmények, képzési szolgáltatók, kiskereskedelmi ipari partnerek és kommunikációs szakemberek tartoznak.

A Skills4Retail projekt célja a “hármas átmenet” – zöld, digitális és ellenálló – felgyorsítása a kis- és nagykereskedelmi szektorban Európa-szerte. E célok eléréséhez egy új, a piac és az ipar által irányított kereskedelmi készségstratégia, valamint szakoktatási és szakképzési program révén járul hozzá, amely az e kritikus területeken egyre növekvő készséghiányt orvosolja.

A Covid-19 után a készséghiány a zöld, a digitális és az ellenálló képességek terén a kis- és nagykereskedelemben még jelentősebbé vált, és a felmerülő igényeket a meglévő oktatási és képzési programok nem tudják kielégíteni.

A Skills4Retail a szakképző iskolákban és felsőoktatási intézményekben zajló képzési programokon keresztül új tehetségeket képez ki az ágazat számára, valamint a meglévő és jövőbeli munkaerőt munkaalapú tanulás és rövid távú moduláris tanfolyamok révén át- és továbbképzi.

A Skills4Retail program célja, hogy a politikai döntéshozók, a vállalkozások és az oktatók közötti közvetlen és értékes együttműködés révén áthidalja a készséghiányt, valamint támogassa a növekedést és a fenntarthatóságot a kis- és nagykereskedelmi ágazatban.

A Junior Achievement Europe – a 2023-as Nobel-békedíjra jelölt JA Worldwide tagja – koordinálja a Skills4Retail partnerek konzorciumát, melyből nyolc különböző nemzeti JA szervezet.


Salvatore Nigro, a JA Europe vezérigazgatója a kezdeményezéssel kapcsolatban elmondta:

“Óriási szakadék tátong a képzettségek terén az oktatási ágazat által ma kínált és a magánszektor által igényelt ismeretek között. Közös projektünk felgyorsítja a hármas átmenetet egy digitálisabb, zöldebb és ellenállóbb Európa felé, a kiskereskedelmi ágazatra összpontosítva.”

 

Diana Filip vezérigazgató-helyettes és fejlesztési igazgató (JA Europe) hozzátette:

“A JA Europe büszke arra, hogy élen járunk egy olyan kereskedelmi készségfejlesztési stratégia és szakképzési program kidolgozásában, amely a jelenlegi és a jövőbeli munkaerő számára olyan készségeket biztosít, amelyekkel a fejlődő kereskedelmi ágazatban boldogulni tud. Partnereinkkel együtt fenntartható, digitálisan felkészült jövőt kovácsolunk az egész ágazat számára.”

 

Christel Delberghe, az EuroCommerce, a kiskereskedőket és nagykereskedőket képviselő európai szövetség főigazgatója kiemelte:

“A kiskereskedelemben és a nagykereskedelemben a vállalatok több mint 40%-a a megfelelő készségekkel rendelkező tehetségek megtalálásának nehézségeit tartja az ágazat sikeres átalakulásának legfőbb akadályának. A Skills4Retail lehetőséget kínál az ágazat jövőbeli versenyképességének támogatására. Ez a projekt olyan kiskereskedelmi készségstratégiát és szakképzési programot dolgoz ki, amely felkészíti mind a meglévő, mind a leendő munkavállalókat arra, hogy megfeleljenek a folyamatosan változó piac követelményeinek.”

 M.Gergely Orsolya, a JA Magyarország ügyvezető igazgatója szerint:

„Büszkék lehetünk arra, hogy egy ilyen volumenű projektben működhetünk együtt, hiszen Magyarországon is rendkívül nagy szükség van nem csak szakképzett munkavállalókra, de egy innovatív képzési rendszerre is, amely a kereskedelmi szektorra specializálódott. Céljaink közé tartozik, hogy nagy mértékben hozzájáruljunk egy fenntarthatóbb iparág létrehozásához, és ennek eléréséhez a Skills4Retail projekt kiválóan illeszkedik. A sikeres kivitelezésben Magyarországon a Szent György Hang- és Filmművészeti Technikum és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) is közreműködik.”

Magyarországi partnereink: