JA hun logo main

PÉNZ7

A kezdeményezésről

Magyarország 2015-ben csatlakozott először az Európa szerte közel 30 országban egy időben zajló European Money Week kezdeményezéshez. A program célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyek iránt érdeklődő diákokat ismereteik bővítésében, és felhívja a figyelmüket a mindennapi pénzügyi tudatosságra. Szakmai programoktól iskolákban futó speciális eseményeken át játékos versenyekig számos csatornán találkozhatunk a PÉNZ7 eseménysorozatával. Magyarországon példaértékű szakmai összefogás jött létre az European Money Week-hez kapcsolódó “PÉNZ7” rendezvénysorozat megvalósítására.

PÉNZ7-et 2015 és 2016 között a Magyar Bankszövetség a Pénziránytű Alapítvánnyal együttműködésben indította el, mint főszervező, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai támogatásával. 2017-től az EMMI, mint projektgazda, a tananyagot a tanév hivatalos rendjébe is beillesztette. A program bővülését támogatta a 2017/2018-as tanévben a Nemzetgazdasági Minisztérium, majd annak átalakulását követően a 2018/2019-es tanévtől már a Pénzügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium  és a Junior Achievement Alapítvány, mivel a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói alapismeretek élményalapú bemutatása is bekerült a programsorozatba.

A program fókuszában az általános és középiskolások állnak, akik közül első évben, 2015-ben, mintegy 650 iskolában, közel 90 ezer diák kapcsolódott be a PÉNZ7 eseményeibe, míg 2016-ban 788 iskola 1435 pedagógussal támogatta a közel 102 000 diák pénzügyi tudatosságának elmélyítését. 2017-ben még tovább bővült a résztvevők köre: 1117 iskola és több mint 160 000 diák. 2018-ban Európában egyedülálló eredményt mutatott fel a programsorozat: a regisztrált iskolák száma 1.249 volt, 1.645 regisztrált pedagógus 438 pénzügyi és vállalkozói önkéntes támogatásával tartott tanórát több mint 200.000 diák számára. 2017-ben a felsőoktatásban is megjelent a PÉNZ7, a Miskolci Egyetem Tudományos Szakmai Nap keretében foglalkozott a pénzügyi és vállalkozói kultúra fejlesztésével és 2018-ban a témahét kísérőprogramjaként nyitották meg ugyanott a FINTELLIGENCE Pénzügyi Kultúra Központot, majd 2019-ben az ötödik évében jubiláló PÉNZ7 alkalmával a Pécsi Egyetemen újabb központ nyitotta meg a kapuit. Ebben az évben már 1.235 iskola több mint 205.000 diákja csatlakozott és az órákat támogató önkéntesek száma megközelítette a 700 főt. A kimagasló részvétel elismeréseként a magyar program 2019-ben már harmadjára került be a Child and Youth Finance International által szervezett Global Money Week eseménysorozat legjobbjai közé.

A tanórai programok számos játékos, interaktív kísérőprogrammal egészülnek ki, például online kvízjátékkal, hogy a diákok ez irányú tudása minél szélesebb eszköztár segítségével bővülhessen.

Mi a pénzügyi kultúra?

A pénzügyi kultúra fogalmát az utóbbi években többféle hasonló módon is definiálták hazai és nemzetközi szervezetek egyaránt. A pénzügyi kultúra mérésének módszere még tágabb értelmezésű, mint maga a definíció. Azonban a legfontosabb, hogy a téma egyre inkább figyelmet kap, és a pénzügyi edukációnak idehaza és külföldön is egyre növekvő jelentősége van.

MNB, 2008 – A pénzügyi kultúra definíciója

“A pénzügyi ismeretek és képességek olyan szintje, amelynek segítségével az egyének képesek a tudatos és körültekintő döntéseikhez szükséges alapvető pénzügyi információkat azonosítani, majd azok megszerzése után azokat értelmezni, és ez alapján döntést hozni, felmérve döntésük lehetséges jövőbeni pénzügyi, illetve egyéb következményeit.”

A Magyarországon megrendezésre kerülő PÉNZ7 missziója, hogy

– felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontosságára, a vállalkozói kedv megteremtésének, az üzleti ismeretek megalapozásának lehetőségére,

– a pénzügyi ismeretek mellett helyett adjon a vállalkozói kompetenciafejlesztés, és a vállalkozói ismeretek bevezetésére az iskolákban,

– országos szakmai önkénteshálózat kiépítésével, és a programba való bevonásával támogassa a pénzügyi, vállalkozói oktatás élményalapú megvalósulását,

– széleskörű szakmai összefogás megteremtésével segítse a különféle, pénzügyi, vállalkozási edukációs projektek terjedését, hasznosulását.

Projekt partner: Belügyminisztérium, Pénzügyminisztérium, Gazdaságfejlesztési Minisztérium, Magyar Bankszövetség, Pénziránytű Alapítvány

Időtartam: 2024.03.04.-2024.03.08.

Célcsoport: Általános -és középiskolás diákok

Célkitűzés: felhívni a figyelmet a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontosságára, valamint széleskörű szakmai összefogás megteremtésével segíteni a különféle pénzügyi edukációs projektek terjedését, hasznosulását.

Honlap: www.penz7.hu

Sajtó megjelenés: