A FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A DÉL – ALFÖLDI RÉGIÓBAN

TÁMOP – 2.3.6.A – 12/1 – 2012 – 0008

„A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a dél – alföldi régióban”

72 órás képzés – összefoglaló

Csongrád megye

Lezárult a 72 órás képzés a TÁMOP 2.3.6 – A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a dél – alföldi régióban pályázatban. A képzésre Csongrád megyéből 257 ember vett részt a képzésen, hogy elsajátítsa azokat az ismereteket és kompetenciákat, melyek közelebb viszik a vállalkozásának megalapításához.

A képzés három fő modulból állt össze, a „vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő képzés”; ”vállalkozás működésével kapcsolatos képzés és „vállalkozási, vállalkozói kompetenciafejlesztés”.

A képzés végén a résztvevőknek vizsgázniuk kellett mindhárom modulból, majd az elsajátított tudás alapján elkészíteni leendő vállalkozásuk üzleti tervét.

Az üzleti terv elbírálását független bírálóbizottság értékelte, meghatározott, objektív szempontrendszer alapján.

A projekt „B” komponensébe, már a jóváhagyott üzleti terv alapján alapított vállalkozás nyújthat be pályázatot 3 – 6 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra, erre az országban először a Dél – Alföldi régióban pályázóknak 2014. március 10 – től lesz lehetősége. A dél – alföldi régióban 270 új, induló vállalkozás jut támogatáshoz.

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a dél – alföldi régióban

Csongrád megye

A dél – alföldi régió, három megyéjéből több, mint 1500 ember indult el a TÁMOP – 2.3.6. A-12/1-2012-0008 – „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a dél – alföldi régióban” című projekt egynapos képzésén.

A fiatal vállalkozók kiválasztása gőzerővel zajlik. A pályázók a képzést megelőzően egy kompetenciamérésen vettek részt, mely alapján 1500 fő jutott tovább a 8 órás vállalkozói alapozó képzésre.

A képzésen résztvevők betekintést nyerhettek a vállalkozások világába, megmérethették magukat a kommunikáció, a konfliktuskezelés és problémamegoldás terén, kipróbálhatták magukat üzleti szituációs játékban.  A képzést követően a résztvevők egy elméleti teszten tehették próbára megszerzett tudásukat, melyet a másnapi üzleti ötlet meghallgatása követett.

Az üzleti ötlet meghallgatásán, egy háromfős, független bizottság hallgatta meg és értékelte az üzleti ötleteket, egységes, objektív szempontrendszer alapján.

„Az írásbeli kompetencia – mérés, az egynapos képzés és értékelés, illetve az üzleti ötlet elbírálása is azonos módszertanra épül. A legfontosabb szempontunk az objektivitás, mivel az 1560 pályázó közül összesen 585 jut tovább az intenzív képzésbe. Nem önmagában az üzleti ötletet értékeltük, meghatároztuk az egyediség tényezőit, majd súlyoztuk annak érdekében, hogy a konzorcium elbíráló bizottsága felelős döntést tudjon hozni” – hangsúlyozta Orosz Hajnalka a BPA által koordinált konzorcium  képviselője, ezzel is nyomatékosítva, hogy a projekt következő fázisába jutókról megszülető döntés valóban a vállalkozói alkalmasságot tükrözi.

Az elméleti teszt, a gyakorlati feladatok és az üzleti ötletek alapján került kiválasztása az 585 pályázó, akik részt vehetnek a február és március 6. – között lezajló 72 órás képzésen.

Az egynapos képzésről készült videó megtekinthető: itt

A 72 órás képzésen részt vevők számára sem ér véget a projekt a tanfolyam végével. Ezután ugyanis vizsgázniuk kell, és el kell készíteniük megálmodott vállalkozásuk üzleti tervét, amelyet egy független bírálóbizottság értékel.

Ezt követi a projekt „B” komponense, amelyben a már a jóváhagyott üzleti terv alapján alapított vállalkozás nyújthat be pályázatot 3 – 6 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra, erre az országban először a Dél – Alföldi régióban pályázóknak 2014. március 10.től lesz lehetősége. Ezzel a Dél – Alföldi régióban legalább 290 új, induló vállalkozás jut támogatáshoz.

Megjelent cikkek a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a dél-alföldi régióban programról 

Tájékoztató rendezvények:

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a dél – alföldi régióban

Tájékoztató rendezvény II. – meghívás

 A rendezvényen a Junior Achievement Magyarország Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány nyílt nap keretében várja a projekt kiválasztási folyamatának utolsó szakaszába lépett fiatalokat.

További információ: itt

2014-02-26

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a dél – alföldi régióban

Tájékoztató rendezvény – meghívás

Tisztelettel meghívjuk Önt a TÁMOP-2.3.6.A-12/1-2012-0008 a „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a dél – alföldi régióban” című projekt tájékoztató fórumára.

További információ: itt

2014-02-20

Csongrád megyei eredmények

Az utóbbi egy hónapban több mint 400 fiatal indult el Csongrád megyében a vállalkozóvá válás útján, álmai megvalósítása felé. A Budapesti Politechnikum Alapítvány és Junior Achievement Magyarország kézenfogva, a TÁMOP
2.3.6 – „ A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Dél – Alföldi régióban” pályázattal kívánja segíteni azokat az ötlettel, kreativitással rendelkező és vállalkozni vágyó fiatalokat, hogy ők is beléphessenek a vállalkozói világba.  A kezdeti hatalmas lelkesedés nem múlt el a kompetenciamérés időpontjáig sem, ahol a pályázatra jelentkezők 2×45 perces felmérés keretében, tehették próbára magukat.

A Csongrád megyei kompetenciamérésről készült videó megtekinthető: itt

A projekt rövid leírása

A TÁMOP – 2.3.6. – a program alapvető célja, hogy a projektbe bevont fiatalok olyan ingyenes képzéseken vegyenek részt, melyeken a vállalkozás létrehozásához szükséges kompetenciákat megszerezhetik, a projektbe bevont fiatalok a megszerzett tudás birtokában, a szolgáltató szervezet segítségével üzleti tervet készítsenek vállalkozásuk megalapozásához és a projekt eredményeként minél több, hosszútávon életképes vállalkozás jöjjön létre.

A projekt célcsoportjai

A TÁMOP – 2.3.6 konstrukció célcsoportja a 18 – 35 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikrovállalkozást indítani tervező természetes személyek. A konstrukció elsősorban azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek.

A TÁMOP – 2.3.6. A konstrukcióba bevont fiatalokkal kötendő támogatási szerződés megkötésének napján az egyén a 18. életévét már betöltötte, de a 35. életévét még nem, illetve 0 – 6 éves kisgyermeket nevelő szülők esetében a 18. életévet már betöltötte, de a 40. életévet még nem. Az egyénnek nyilatkoznia kell a kedvezményezett részére arról, hogy más vállalkozásban nem rendelkezik többségi tulajdonnal.

Mikrovállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro -, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 10 – nél kevesebb személyt munkaviszonyban foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és / vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.

Területi korlátozás

Csak a konvergencia régiókban megvalósított tevékenységek támogathatóak. A programra jelentkezőnek lakcímtől függetlenül abban a régióban kell az „A” komponens programjában részt venni, ahol a tervezett vállalkozásának székhelyét bejegyezni kívánja.

A képzések indulása legkorábban 2013. szeptemberében várható.

A jelentkezőket a szándéknyilatkozat beérkezésének sorrendjében fogadjuk.

Várjuk azon leendő fiatal vállalkozók jelentkezését akik:

  • komolyan érdeklődnek
  • valós ötlettel rendelkeznek
  • részt tudnak venni a teljes képzési / tanácsadási folyamatban
  • vállalják üzleti tervük részletes kidolgozását
  • hosszútávon életképes vállalkozást kívánnak létrehozni