Projekt partner: Citi Alapítvány

Célcsoport: minisztériumok, vállalatok, iskolák, egyetemek, pedagógusok, diákok, civilek, oktatási szakemberek

Célkitűzés: a vállalkozói szellemű oktatás megerősítése a hazai oktatásban, jó gyakorlatok gyűjtése és megosztása, fórum biztosítása az érdekelt felek számára

Vállalkozói Szellemű Oktatásért HUB

Program összefoglaló:

A Vállalkozói Szellemű Oktatásért HUB (EE-HUB) célja, hogy Európán belül a vállalkozói szellemű oktatásban érdekelt felek legszélesebb körű hálózatát építse ki, egyben pedig a vállalkozói szellemű oktatás (EE) európai referencia szervévé váljon. Az európai hálózathoz idén 6 közép-kelet-európai ország csatlakozik, közöttük Magyarország, Románia, Csehország, Szlovákia, Bulgária és Törökország. Ezen országokban kialakításra kerülnek az első nemzeti Vállalkozói Oktatási HUB-ok, amelyeknek célja, hogy 2020-ra az általános iskolák, középiskolák és szakképzést nyújtó intézmények minimum 25%-ában megjelenjen a vállalkozói szellemű oktatás, így segítve a fiatalokat a sikeres munkavállalásban.  A 6 ország, amelyben a projekt elindul nem rendelkezik egyelőre még a vállalkozói oktatással kapcsolatos nemzeti stratégiával. Ugyanakkor ez egy kitűnő lehetőség arra is, hogy ezek az országok kapcsolatba kerüljenek azzal a 11 országgal, ahol már van ilyen stratégia vagy már dolgoznak annak kifejlesztésén.

További információ az európai hálózatról: European EE HUB és a projektben részt vevő országokról: National HUBs

Célkitűzések:

  • A partnerországokban olyan nemzeti HUB-ok létrehozása, amelyek a vállalkozói szellemű oktatásban érdekelt felek gyűjtőpontja lesz, legyen szó a minisztériumokról, vállalati szféráról, pedagógusokról, tudományos életről, felsőoktatásról, kereskedelmi és iparkamaráról vagy egyéni szakértőkről.
  • A bevont szakértőkkel munkacsoport létrehozása, amelynek feladata olyan célok és azok megvalósítására irányuló törekvések felvázolása, amelyek elősegítik a hazai vállalkozói szellemű oktatás fejlődését. A projekt a munkacsoportban résztvevő szakértők aktív részvételére épül, valamint hozzákapcsolódó kerekasztal megbeszélések és workshop-ok megrendezését is magában foglalja.
  • 2018 tavaszán Regionális Vállalkozói Oktatási HUB Kerekasztal megrendezése Budapesten, amelyen jelen lesznek a 6 érintett ország oktatási és gazdasági minisztériumainak képviselői, hogy megvitassák mi szükséges a vállalkozói szellemű oktatás előmozdítása érdekében Kelet-Európán belül. Nyugat európai minisztériumok képviselőinek közreműködésével pedig bemutatásra kerülnek a már működő nemzeti stratégiák, mint helyi jó gyakorlatok.
  • Figyelem felhívása a vállalkozói szellemű oktatás szerepével kapcsolatban, kommunikációs kampány a régióban, melynek célcsoportját a döntéshozók és üzletemberek alkotják, hogy felismerjék, Európa milyen módon tudja enyhíteni a fiatal munkanélküliséget a vállalkozói kompetencia már iskoláskorban történő fejlesztése által.

 

Érdekelt felek:

Minisztériumok, politikai döntéshozók, helyi parlamenti képviselők, országos üzleti egyesületek, szervezetek, amelyek a vállalkozói oktatást támogatják, kutatók, egyetemek, iskolák, civil szervezetek

A projekt kapcsolódik a JA Europe projektjéhez: European Entrepreneurship Education Network http://www.ee-hub.eu/

Szakpolitikai ajánlások:

Magyar nyelven itt elérhető

Angol nyelven itt elérhető