PERSPECTIVES – EXPERIENCES ENTREPRENEURIAL SPIRIT CHALLENGE IN SCHOOL EDUCATION

Projekt partner: 

Időtartam: 

Célcsoport: 

Célkitűzés: 

Projekt koordinátor: 

Elérhetőségek: 

A PROJEKT

A projekt fő célkitűzése az általános és középiskolás tanárok oktatását érintő európai modellek felállítása, mely segíti egyrészt a pedagógusok készségeinek és módszereinek fejlesztését, másrészt pedig a vállalkozói szemléletet tükröző tanulás alkalmazását különféle tantárgyakon belül illetve különböző helyzetekben.

A vállalkozó oktatás elsősorban olyan egyének felkészítéséről szól, akik készek vállalkozni, akiknek megvan a képességük, tudásuk valamint attitűdjük ahhoz, hogy kreatívak, felelősségteljesek és sikeresek legyenek, bármilyen tevékenységet is vállalnak, függetlenül a választott pályájuktól. Mindez megköveteli, hogy a vállalkozói szellemű tanulást a pedagógusképzés tantervébe beágyazzák.

A tanároknak új szerepet kell felvenniük és a tanulás facilitátorává kell válniuk, irányítaniuk kell a tanulókat és beszélni velük a tanulási folyamatukról.

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósulhat meg. A projekt tevékenységeinek megvalósítása 2013. októberétől, 2015 szeptemberéig tart a nyolc tagállamban: Olaszországban, Görögországban, Portugáliában, Lengyelországban, Belgiumban, Hollandiában és Magyarországon.

A PERSPECTIVE PROJEKT hozzájárul az alábbi intézkedések és stratégiák fejlesztéséhez, amelyek célja:

– A közös tudás fejlesztése a tagállamokban létező megállapodásokról, a tanárképző oktatók kiválasztásával, toborzásával, valamint felkészítésével kapcsolatosan

– Az európai politikai együttműködés növelése és támogatása az alábbi területeken: előkészítő tanárképzés, szakmai továbbképzések és iskolavezetés. Kiemelt szerepet kapnak olyan fórumok és társas tanulási tevékenységek létrejötte, amelyek segítségével megvalósul a pedagógusok és döntéshozók közötti tudás, tapasztalat és szakvélemény csere.

Tanári kompetenciák fejlesztése, a tanárok biztosítása afelől, hogy rendelkeznek a szükséges pedagógiai készségekkel ahhoz, hogy alkalmasak legyenek saját tantárgyaik oktatására valamint a vállalkozói kompetenciák tanítására még a heterogén osztályokban is.

– A vállalkozói kompetenciák népszerűsítése, mint kulcsfontosságú eszköz a személyes és szakmai fejlődéshez.

TEVÉKENYSÉGEK

A projekt három kulcsfontosságú tevékenységre van felosztva:

  • Egy környezettanulmány létrehozása a vállalkozói tanárképzésről Európán belül, a tanárok szerepéről a különböző európai országokban; nemzeti stratégiák, jó gyakorlatok, kísérleti tapasztalatok és sikeres esetek; a vállalkozó tanulást célzó módszerek a pedagógusképzésben; szemléletmódok és eszközök a vállalkozói kulcskompetenciák facilitátorává válásához; az EU – s tanárok folyamatos szakmai fejlődése.
  • Iskolai tanárok számára tanulókörök létrehozása a közös tanulás módszerét alkalmazva, azzal a céllal, hogy európai modellek jöjjenek létre, amelyek általános iskolás és középiskolás tanárok számára nyújtanak támaszt képességeik fejlesztésében valamint azon módszerek fejlesztésében melyek által a vállalkozó oktatást különböző tanórákon és különböző helyzetben is alkalmazhatják.
  • Virtuális Tanulási Környezet (VLE) elnevezésű webes alkalmazás létrehozása, mely oktatási anyagokat, útmutatókat és jó gyakorlati példákat (az oktatás különböző területein, szintjein és típusain) tartalmaz a tanárok számára, hogy lehetővé tegye számukra tapasztalataik megosztását, valamint a vállalkozói oktatással kapcsolatos ötletek és módszerek terjesztését.

PARTNEREK

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme (IT)

Email:tucep@tucep.org

Web: www.tucep.org

UPRC – University of Piraeus Research Center (GR)

Email: gramee@unipi.gr

Web: www.kep.unipi.gr

RCE – Regional Centre of Expertise on Learning for Sustainable Development RCE Rhine – Meuse

Email: ekaterina.muravyeva@rcerm.eu

Web: www.rcerm.eu

PRAGMA – Pragma Engineering srl

Email: Riccardo.Magni@pragmaeng.it

Web: www.pragmaeng.it

STVG – Styrian Association for Education and Economics

Email: mm@stvg.com

Web: www.stvg.com

AEVA – Associação para a Educação e Valorização dos Recursos Humanos do Distrito de Aveiro – Escola Profissional de Aveiro 

Email: Ana.Ribeiro@epa.edu.pt

Web: www.aeva.eu

CUE – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Cracow University of Economics  

Email: tarnawsk@uek.krakow.pl

Web: uek.krakow.pl

JAM – Junior Achievement Magyarország Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány

Email: kovacs.ildiko@ejam.hu

Web: www.ejam.hu

AEDE – The European Association of Teachers

Email: jean-claude.gonon@aede.eu

Web: www.aede.eu