Időtartam: teljes tanévet felölelő program

Célcsoport: 13-19 éves diákok

Közelgő események

No event found!

Kamaszfesztivál

Kamaszfesztivál – Kalandos tanév
projektbemutató

Mi az a Kamaszfesztivál?

Az Országos Osztálykirándulás a tanév végi tanulmányi kirándulások gyűjtőprogramja,
amely a felső tagozatos és középiskolás diákok országos méretű fesztiválja.
A Kamaszfesztivál a tanulmányi kirándulásokra vonatkozó pedagógiai előírásoknak
megfelelően biztosítja Magyarország természeti kincseinek, kulturális örökségeinek
megismerését és számtalan közösségi élményt.
A Kamaszfesztiválon a túraprogramok és kirándulások mellett sport-, ismeretterjesztő,
kulturális, kézműves, szórakoztató, interaktív rendhagyó osztályfőnöki órák, esténként
pedig sztárzenekarok koncertjei várják a résztvevőket.

A 13-19 éves korosztálynak manapság nincs olyan országos méretű fesztiválja, amely a
korosztály sajátosságaihoz és érdeklődési köréhez igazodóan biztosítana tartalmas, értékes
szabadidős elfoglaltságot.
Ezért a Kamaszfesztivált a 2021-2022-es tanévben újra útjára indul.

Miért éppen most?

A 2020-as és 2021-es év teljesen felforgatta életünket. A fordulat olyan mértékű volt, amilyet
eddigi életünkben még soha nem tapasztaltunk.
Ugyan már évtizedek óta tele vagyunk humanitárius és ökológiai katasztrófákkal, a negyedik
ipari forradalom következményeit latolgató vitákkal, mégis a világjárvány hozta el azt a
fordulatot, amely miatt radikális változás állt be életünkben.
Megszokott rutinjaink és az ismeretlen kiszámíthatatlansága közötti sodródás állandósult.
Nem csoda, ha ez szorongást kelt az emberben.
A globális változás korába értünk, ami nem választás kérdése: olyan elkerülhetetlen
jelenség, amelyre mindenkinek fel kell készülnie. Egyéni, közösségi, társadalmi és globális
szinten egyaránt.

Szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy rátaláljunk új életformánkra, amely
“a jelen szükségleteit úgy elégíti ki, hogy egyúttal nem veszélyezteti a jövő generációk
szükségleteinek kielégítését.”
ENSZ 1987, “Közös jövőnk” – Brundtland-jelentés

Ennek a gondolatnak a szellemében élesztjük újjá a Kamaszfesztivált, amely korábbi
évekhez hasonlóan, egész tanévet lefedő, informatív, az iskolai tananyagból hiányzó
aktuális ismereteket, tudást biztosít a 13-19 éves korosztály számára.

A Kamaszfesztivállal a célunk:

 1. A gyorsan változó, digitalizálódó világhoz alkalmazkodni tudó, kihívásait kezelni
  képes tudás átadása;
 2.  Olyan oktatási, nevelési, információátadási, ismeretterjesztő, képességfejlesztő
  működési formák megteremtése, alkalmazása és terjesztése, amely kiemelt
  figyelmet fordít a kommunikációs, együttműködési és problémamegoldó
  kompetenciák fejlesztésére
 3. A tudatos életvitel kialakításához, egészségi állapot megőrzéséhez, energia- és
  környezettudatossághoz és -védelemhez szükséges felelősségérzet felkeltése, a
  fenntartható életmód népszerűsítése;
 4. Képesség- és közösségfejlesztés, tehetséggondozás, öntevékenységre való
  nevelés;
 5. A demokratikus kultúra és a részvételi demokrácia gyakorlásához szükséges
  állampolgári tudatosság fejlesztése, a társadalmi felelősségvállaláshoz
  elengedhetetlen tudás termelése és átadása, a nemzeti identitás erősítése;

Hogy néz ki ez a gyakorlatban?
A Kamaszfesztiválon tematikus programpontokat alakítunk ki, amelyek összetett célokat
szolgálnak:

 1. bemutatják, hogy az adott téma hogyan kapcsolódik a fenntartható életformához;
 2. segít az érdeklődési kör felismerésében, így a pályaorientációban is;
 3. segít a mindennapos készségek elsajátításában, amelyekhez gyakorlott szakembereket kérünk fel foglalkozásvezetőnek. Pl.:
 • hogyan süss kenyeret, tortát
 • hogyan táplálkozz tartalmasan, egészségesen, környezetkímélően
 • hogyan szereld meg a bringádat, egy zárat, egy csöpögő vízcsapot
 • hogyan készíts el egy kis faszéket, egy ékszert, egy falvédőt
 • hogyan hasznosítsd újra megunt tárgyaidat, mit kezdj a szeméttel
 • hogyan termelj magadnak zöldséget, gyümölcsöt pár négyzetméteren akár
 • hogyan szervezz gardróbvásárt megunt, kinőtt ruháidból, holmijaidból

Ki a Kamaszfesztivál célcsoportja?

 • alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények diákjai, pedagógusai
 • alap- és középfokú oktatási intézmények diákjainak szülei, családja
 • ifjúsági csoportok

Bővebb információ a Kamaszfesztivál honlapján!