Projekt partner: NN Biztosító

Időtartam: Az Árnyéknap egy munkanapot ölel fel

Célcsoport: Felsőoktatásban tanuló diákok

Célkitűzés: A diákok pályaválasztásának elősegítése

NN Árnyéknap felsőoktatásban tanulóknak

Mi az Árnyéknap? 

Az elnevezés a Nagy-Britanniában “Job Shadow” néven évek óta futó program mintájára, szabadfordításban az “Árnyékprogram“ nevet kapta találóan, hiszen lényege, hogy egy diák egy üzletembert (mentort) egy munkanapján “árnyékként” elkísér mindenhová. Természetesen a mentor a nap során bevonhatja a munkába is az “árnyékát”, válaszolhat kérdéseire, mesélhet tapasztalatairól, elláthatja hasznos tanácsokkal. Ily módon a leendő munkavállaló fiatalok közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek arról, hogy az általuk hőn áhított pozíció betöltése milyen feladatokat fog rájuk róni, mekkora felelősséget követel meg tőlük. Alkalmuk nyílik betekintést nyerni az adott foglalkozás előnyeibe, és természetesen esetleges hátrányaiba is – amelyekre sokan nem is gondolnának. Összességében véve ily módon a lehetőségekhez mérten a legteljesebb képet kapják a fiatalok az adott munkáról, alaposan megvizsgálhatják és átgondolhatják a maguk elé kitűzött célokat.

A program minden résztvevője számára érdekes tapasztalatokat ígér:

 • a diákokat segíti a pályaválasztásban,
 • az üzletemberek, mentorok közvetlenül ismerkedhetnek a jövőbeni munkavállalói generációval
 • segít felkelteni a diákok érdeklődését

Időtartam

Az Árnyéknap reggel a munka megkezdésével indul (9 óra körül) és a munkanap végéig, 16 óráig tart.

Helyszín

Helyszín: A fogadó mentorok munkahelye, az NN Biztosító székháza- Budapest, Dózsa György út 84b, 1068.

Célcsoport

Felsőoktatásban tanuló diákok

A program menete

Program előtt:

 • A diákok felkészítése a részvételre, segédanyagokon keresztül.
 • Önkéntesek felkészítése: rövid megbeszélés, kérdések megválaszolása, program bemutatása.
 • Előzetes egyeztetés, hogy milyen területekről jelentkeznek az önkéntesek így a megfelelő érdeklődésű diákok kiválasztása.

Árnyéknap során:

 • Reggel köszöntő, bemutatkozás, az NN Biztosító és a különböző részlegek bemutatása.
 • Diákok és mentoraik párokban munkába állnak. Fényképek készítése.
 • Záráskor: élménybeszámoló, visszacsatolás. Részvételi emléklapok átadása, csoportfotó.

Program után:

Diákok írásos formában benyújtott összefoglalója, irányított kérdések alapján. Önkéntesek visszacsatolása, „Volunteer’s story” megosztása.

Vállalati önkéntesek 

Az önkéntesek feladata egyrészt részvétel a felkészítő megbeszélésen. Az Árnyéknapra lehetőleg előre kell készülni, olyan munkanapot előkészíteni, amikor a feladatokat meg lehet mutatni a diákoknak (nem bizalmas ügyintézés) és beszélni is lehet róluk. Időben 5-6 óra részvétel a nap során.

Program kimenete 

A program megvalósítását követően a fényképekből, idézetekből, véleményekből és a nap eseményeiből egy írásos prezentációs anyagot állítunk össze.

Értékes a diákok szempontjából, mert: 

 • Megmutatja az iskolai oktatás által közvetített ismeretek gyakorlati felhasználhatóságát.
 • A közgazdaság, a pénzügy, a marketing, a média, az idegenforgalom, valamint a kereskedelem, és a közigazgatás iránt érdeklődő diákok részben az Árnyékprogram hatására, saját tapasztalataik révén alakítják ki a realitáson, önismereten, és pályaismerten alapuló pályaelképzeléseiket.
 • A diákok a saját szakmájukat jól ismerő, és szerető mentoroktól kapnak válaszokat kérdéseikre, olyan sikeres emberektől, akik a fiatalok tudatformálásában elkötelezettek.

Értékes a mentorok szempontjából, mert: 

 • Az üzletemberek megismerkedhetnek ambiciózus, tehetséges fiatalokkal, akik saját felvetéseikkel, meglátásaikkal gazdagíthatják a mentorok saját magukról, és vállalkozásaikról alkotott képét.
 • A Programban való részvétel tanulságai a diákokat, a jövő leendő munkavállalóit a létező munkaerő piaci elvárásoknak való megfelelésre késztetik.
 • A mentorok által felvállalt nagylelkű segítség széles társadalmi körben elismerésre méltó, és nagyfokú érdeklődést kiváltó tevékenység.
 • A fiatalok ilyen módon történő támogatása jóllehet nem azonnali anyagi haszonnal járó tevékenység, hosszútávon kedvező képet fest az adott cég személyzetéről, küldetéséről. Így a vállalkozás PR tevékenységének hitele gazdagodik, marketing kommunikációjának fontos elemévé válik a közvélemény pozitív megítélése által elfogadott

Értékes a tanárok szempontjából, mert: 

 • Motivációt teremt a fiataloknak a tanulási és tervezési képességek fejlesztésében, így a pedagógus nagyobb aktivitást tapasztalhat a Programban résztvevők iskolai munkájában.
 • A Programba bekapcsolódó, és a diákokat részben koordináló tanárok közvetlenül szerepet vállalhatnak diákjaik pályaorientációjának előre mozdításában: az Árnyékprogram mentorai a karrierépítéssel és pályaválasztással kapcsolatos kérdésekre is kitérnek.