LÉPÉSEK – komplex kompetenciafejlesztő program fiatalok társadalmi integrációjának elősegítésére

TÁMOP – 5.2.5/B-10/2-2010-0087 LÉPÉSEK – komplex kompetenciafejlesztő program fiatalok társadalmi integrációjának elősegítésére c. pályázat


A SPÁJZ Ifjúsági Ház a Junior Achievement Magyarország Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány a TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0087 azonosítószámú „LÉPÉSEK – komplex kompetenciafejlesztő program fiatalok
társadalmi integrációjának elősegítésére” című pályázatának keretében jött létre.

A „LÉPÉSEK” egy szükségletfelmérésen alapuló komplex kompetencia és ifjúsági szolgáltatás fejlesztő program volt, mely célja, hogy segítse a 12 – 29 éves fiatalokat abban, hogy csökkentsék hátrányaikat, a munkaerőpiacon aktív, tudatos állampolgárrá, egészséges, toleráns nyitott felnőtt személyiséggé váljanak.

A SPÁJZ ifjúsági információs és tanácsadó iroda és közösségi tér a fiatalok egyéni és csoportos tanácsadásával, közösségépítéssel foglalkozott. Alternatív szabadidős lehetőséget, fiatalok kezdeményezéseinek befogadó, ifjúságsegítők számára gyakorlati helyet biztosító, önkénteseket és gyakornokokat fogadó, a célcsoport számára alacsonyküszöbű szolgáltatásokat nyújtva. A földrajzi hiányok csökkentése érdekében szolgáltatásainkat a virtuális térben is elérhetővé tettük.

A Junior Achievement Magyarország Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány a programot 2012 szeptembere és 2014 április vége között valósította meg.

Eredményeink:

Az Ifjúsági Ház kétszintes épületben került kialakításra, amelynek földszintje az ifjúság számára nyitott közösségi teret biztosított továbbá az emeleten az iroda és egy tréning terem lett berendezve. A közösségi tér adott helyet a tanácsadói és ifjúságsegítői munkák ellátásához, illetve a fiatalok egyéb tevékenységeinek is (társasjátékozási, számítógépezési, tanulási, beszélgetési lehetőségek). A tréning teremben helyeztük el a babzsák – foteleket, még informálisabbá téve így a megszervezésre kerülő rendezvényeket.

   

Kompetenciafejlesztő programok

Gazdasági táborok

A nyári táborunkba mindkét évben 20 – 20 fiatal vett részt. A táboraink bentlakásosak és természetesen térítésmentesek voltak. A tábor programja és tematikája gondosan előkészített csapatmunka eredménye volt, melyben a szakmai trénerek és önkéntesek is részt vettek. A délelőttök folyamán gazdasági foglalkozásokon és előadásokon vettek részt a táborozók, míg a délutánok általában a csapatépítés, sportrendezvények és szabadidős foglalkozások jegyében teltek el. Szerencsére a tábor után sem apadt a fiatalok lelkesedése, szeptembertől több programon illetve táboros találkozón is részt vettek.

Árnyékprogram

Az árnyékprogram során a pályaválasztás előtt álló diákoknak biztosítottunk lehetőséget arra, hogy egy napra, az általuk választott szakterületbe betekintést nyerhessenek. A diákok egy napig „árnyékként” követhettek egy szakembert, dolgozót, aki az általuk választott területen dolgozik. Többek között média, rádió, könyvelőirodában jártak a diákok. A nap végén beszámolót írtak a szerzett tapasztalataikból.

Vállalatlátogatás

A vállalatlátogatás program során általános és középiskolás diákoknak egy nap keretében biztosítottunk lehetőséget arra, hogy ellátogathassanak egy – egy magyar vállalthoz, céghez. A látogatás során nemcsak a vállalat működését, felépítését ismerhették meg a tanulók, hanem betekintést nyerhettek a „kulisszák” mögé is. Többek között voltunk a budapesti Tőzsdén, az szegedi belvárosi moziban, a Contintentalnál és Novotelnél.

Gazdasági tréning

A gazdasági tréning hetente ismétlődő, szakkörszerű rendezvényünk volt. Közép és általános iskolás diákoknak hetente egy alkalommal. A tréning során általános gazdasági ismeretet tanulhattak a diákok, továbbá betekintést nyerhettek a vállalkozások a munka és a pénzügy világába.

Tanárképzések

A továbbképzés során általános -és középiskolai tanárok gazdasági ismereteinek bővítése, vállalkozói képességeinek fejlesztése történt. Cél, hogy a résztvevőkben kialakuljon egyfajta vállalkozói szemlélet, amely lehetővé teszi, hogy munkájuk során a tanulók vállalkozó kompetenciáját kialakítsák, fejlesszék.

Diáktréningek

A fiatalok tréningje a család – háztartás, a munka – világa illetve a vállalkozások – világa témaköreiből kerültek kialakításra. A család háztartás témában a fiatalok felfedezték önmagukat, az önmagukban rejtőző szerepeket felvállalva megismerték a család funkcióját, valamint betekintést nyertek a vállalkozások világába. A munka – világa témában a résztvevők a munkaerő – piaci alapfogalmakon túl többek között olyan szituációs feladatokat kaptak, amelyeken keresztül álláskeresési metódusokkal, helyzetértékelési szempontokkal találkozhattak.

Közösségi rendezvények

Közösségi rendezvényeink általában az Ifjúsági Házon belül valósultak meg. Ezek a rendezvények előre meghirdetett és mindenki számára elérhető, ingyenes programok voltak. Ilyen jellegű programjaink voltak: gardróbfrissítés, sminkparty, előadások stb.

A programok során igyekeztünk kitűzött céljainkat szem előtt tartani. A gardróbfrissítés célja, hogy megunt, nem használt ruhákat be lehetett hozni az ifjúsági házba, ahol a program napján el lehetet cserélni. Az itt maradt ruhákat civil szervezeteknek, rászoruló családoknak ajánlottuk fel.

Sminkparty: a program ötlete két célból jött létre. Az egyik, hogy kezdő vállalkozóknak (fodrász, manikűrös, arcfestő, kozmetikus) biztosítottunk bemutatkozási lehetőséget, azon hölgyek és nők számára, akik eljöttek rendezvényünkre, hogy egy napon keresztül szépülhessenek.

Rendezvényeinket önkéntesek és gyakornokok segítették, a program kidolgozásától kezdve egészen a megvalósításig.

Virtuális tanácsadás:

Interaktív honlapunkon (www.spajzih.hu) minden héten új híreket, pályázati és ösztöndíj lehetőségekről olvashattak az oda látogatók. Emellett chaten keresztül, megadott időpontban fordulhattak tanácsadásért kijelölt szakmai tanácsadónkhoz.

A honlap tartalma alapvetően az ifjúság és a fiatalok érdeklődési körére épült. A közérdekű információk mellett (továbbtanulás, jogok, munkavállalás) megtalálhatóak olyan információk és adatok is, melyek a mindennapi élet megkönnyítését szolgálják.

Kéthetente kiküldött hírlevelünkbe a célcsoport számára leginkább releváns híreket és felhívásokat tettük, melyek felkelthették figyelmüket.

Kültéri közösségi rendezvények

A kültéri közösségi rendezvényeink általában egy városi programhoz kapcsolódóan valósultak meg. Ilyenek voltak többek között az elmúlt két évben az Zöld Nap Szegedért, Autómentes nap, Föld Napja
rendezvénysorozatok. Ezeken a rendezvényeken a program témájához igazodva, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási játékokat és játékos feladatokat vittünk.

Felkereső jellegű ifjúsági tevékenység:

Tanév kezdetén felkerestük a helyi iskolákat programjainkkal és szolgáltatásainkkal. A kapcsolattartás egész éven át zajlott az iskola által kijelölt személy/személyek illetve az ifjúságsegítő szakemberek között. Több iskolai programra eljutottunk, hol tréning, hol szabadidős rendezvény keretében.

Nyaranta helyi fesztiválokon is részt vettünk (Szegedi Ifjúsági Napok), ahol a főiskolás/egyetemista korosztályt megcélozva, egész napos programsorozatot állítottunk össze.

Tanácsadás

Ifjúsági Házunkban a rászorul fiatalok igénybe vehették a személyes tanácsadást is. A tanácsadás természetesen anonim módon, a szakmai elvárásoknak megfelelően működött, megbízott szakember irányításában.

Az Ifjúsági házunk és maga a projekt elérte célját. Rendezvényeink és programjaink egyaránt látogatottak és népszerűek voltak a fiatalság körében.