JA hun logo main

Elena – szemtől szemben a természettel

Projekt partner: Német, román és grúz partnerek

Célcsoport: általános iskolások

Célkitűzés: a formális és informális oktatásban összegyűjtött német tapasztalatok átadása a projektben résztvevő országok számára, a Tiere Live modell adaptálása a hazai igényekhez, körülményekhez

A projekt leírása:

Az ELENA projektben német, magyar, román és grúz partnerek dolgoznak közösen azért, hogy az élő állatok oktatásba való integrálásával segítsék  a diákok környezetért érzett felelősségének és tudatos környezethasználatának kialakítását.

A hároméves program koordinátora a Bajor Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Akadémia (ANL), partnere a magyarországi megvalósításban a Junior Achievement Magyarország Alapítvány.

Munkánk alapja a Németországban már nagy sikerrel alkalmazott „Tiere Live” modell, melyben az állatokkal való közvetlen kapcsolatok, élmények (szaknyelven szólva az állat – asszisztált oktatás) révén kialakuló érzelmi kötődés alapozza meg a diákok biológiai tudását és nyitja meg az utat a minket körülvevő természet tisztelete iránt. Így válik a biodiverzitás elvont tankönyvi fogalomból valóságban megélt tapasztalattá, és megőrzésének szükségessége valós igénnyé.

A nemzetközi projekt célja a formális és informális oktatásban összegyűjtött német tapasztalatok átadása a projektben résztvevő országok számára, a Tiere Live modell adaptálása a hazai igényekhez, körülményekhez.

• a nemzeti környezeti nevelés és tanárképzés helyzetének feltérképezése

• állat asszisztált oktatás népszerűsítése

• tananyag kidolgozása, Magyarországon három fejezet: kutya/farkas, földigiliszta és hangya

• állatok élőhelyének, életmódjának, ökoszisztémában betöltött szerepének megismerése

• a mindennapi életben, a tanulás és a munka során is haszonnal alkalmazható kompetenciák fejlesztését segítse, mint például a vállalkozási ismeretek, az együttműködés, a kreativitás, vagy a kritikai gondolkodás

• rendszergondolkodás fejlesztése, hiszen az alkalmazott módszerek segítenek megérteni az ökológiai problémák mélyen gyökerező okait és rendszerszintű megoldási lehetőségeit, megtalálni az ember felelős helyét a bioszférában ezáltal elősegítve az átalakulást egy fenntarthatóbb világ felé

Élő állatok az oktatásban 

Manapság egyre többször hallható a panasz, hogy a gyerekeket nem lehet leválasztani a TV, számítógép vagy éppen az okos telefonok képernyőjéről, ám figyeljük meg mi történik, ha egy zárt térbe beviszünk egy élő állatot? Bizonyosak lehetünk benne, hogy hirtelen mindenki oda fog figyelni és érdeklődve fogja figyelemmel kísérni, hogy mit csinál az adott állat a közös térbe érkezve.

Itt van tehát egy tökéletes „eszköz” arra, hogy bevonjuk a fiatalokat a tanulásba és felkeltsük az érdeklődésüket a természetismeret és biológia témája iránt, ám felmerül a kérdés, hogy miképpen lenne ajánlatos ezt megvalósítani. Erre a kérdésre kereste a választ a nemzetközi ELENA projekt, melynek keretén belül négy ország (Magyarország, Németország, Románia és Grúzia) partnerei a sikeresen bevált német „Tiere Live” modell alapján dolgoztak ki egy közös tananyagot a pedagógusok és diákjaik számára.

Junior Achievement Magyarország május 7-8-9-én rendezte meg a Szegedi Vadasparkban a hazai pedagógus tréninget, melynek során a jelentkező tanárok megismerkedhettek a projekttel, a tananyaggal és a gyakorlati feladatokkal. Ők lesznek az elsők, akik kipróbálhatják a feladatokat az országunkban. A magyar modulok a farkasra, a kutyákra, a földigilisztákra és a hangyákra fókuszáltak így tökéletes helyszínként szolgálta a Vadaspark, ahol Juhász – Gőz Szilvia segített közelebbről megismerkedni  a szegedi farkasokkal.

A sűrű és változatos programok során kirándulást tehettek a résztvevők Ásotthalomra Dr. Gallé László vezetésével, majd az Interaktív Természetismereti Tudástárba, ahol Dr. Ilosvay György tartott tárlatvezetést. Ezt követően az AURA Segítő Kutya Alapítvány munkatársai Köböl Erika és Berta – Nagy Julianna mutatták be kutyáik Alba és Kópé segítségével, hogy miképpen egészíthető ki a tantermi oktatás terápiás kutyák közreműködésével végül pedig egy nagyon hasznos fejezethez érkeztek el, melynek középpontjában a kutyák viselkedése és annak helyes értelmezése állt. Mindannyian hallhatunk kutyák okozta balesetekről így nagyon nagy segítség a mai gyerekek számára, ha az utcán közlekedve felismerik az adott kutya hangulatát, magatartását és annak jeleit így elkerülve az esetleges sérüléseket.

ELENA ezennel elindult hazai útjára, melynek hosszú távú célja, hogy segítse az élő állatok bevonását a tantermi oktatásba így biztosítva a gyerekek és az állatok közötti érzelmi kötődést és élményszerű tanulást.