Pénz7

Projekt partner: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar Bankszövetség, Pénziránytű Alapítvány

Időtartam: 

Célcsoport: Általános -és középiskolás diákok

Célkitűzés: felhívni a figyelmet a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontosságára, valamint széleskörű szakmai összefogás megteremtésével segíteni a különféle pénzügyi edukációs projektek terjedését, hasznosulását.

Projekt koordinátor: 

Elérhetőségek: 

A kezdeményezésről

Magyarország 2015-ben csatlakozott először az Európa szerte közel 30 országban egy időben zajló European Money Week kezdeményezéshez. A program célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyek iránt érdeklődő diákokat ismereteik bővítésében, és felhívja a figyelmüket a mindennapi pénzügyi tudatosságra. Szakmai programoktól iskolákban futó speciális eseményeken át játékos versenyekig számos csatornán találkozhatunk a Pénz7 eseménysorozatával. Magyarországon példaértékű szakmai összefogás jött létre az European Money Week-hez kapcsolódó „Pénz7” rendezvénysorozat megvalósítására. A Pénz7-et 2015 és 2016 között a Magyar Bankszövetség a Pénziránytű Alapítvánnyal együttműködésben indította el, mint főszervező, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai támogatásával. 2017-től az EMMI mint projektgazda, a tananyagot a tanév hivatalos rendjébe is beillesztette. A program bővülését támogatta a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Junior Achievement Alapítvány, mivel a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói alapismeretek élményalapú bemutatása is bekerült a programsorozatba.

A program fókuszában az általános és középiskolások állnak, akik közül első évben, 2015-ben, mintegy 650 iskolában, közel 90 ezer diák kapcsolódott be a Pénz7 eseményeibe, míg 2016-ban 788 iskola 1435 pedagógussal támogatta a közel 102 000 diák pénzügyi tudatosságának elmélyítését. 2017-ben még tovább bővült a résztvevők köre: 1117 iskola és több mint 160 000 diák. 2017-ben a felsőoktatásban is megjelent a Pénz7, a Miskolci Egyetem Tudományos Szakmai Nap keretében foglalkozott a pénzügyi és vállalkozói kultúra fejlesztésével.

A tanórai programok számos játékos, interaktív kísérőprogrammal egészülnek ki, hogy a diákok ez irányú tudása minél szélesebb eszköztár segítségével bővülhessen.

Mi a pénzügyi kultúra?

A pénzügyi kultúra fogalmát az utóbbi években többféle hasonló módon is definiálták hazai és nemzetközi szervezetek egyaránt. A pénzügyi kultúra mérésének módszere még tágabb értelmezésű, mint maga a definíció. Azonban a legfontosabb, hogy a téma egyre inkább figyelmet kap, és a pénzügyi edukációnak idehaza és külföldön is egyre növekvő jelentősége van.

MNB, 2008 – A pénzügyi kultúra definíciója

„A pénzügyi ismeretek és képességek olyan szintje, amelynek segítségével az egyének képesek a tudatos és körültekintő döntéseikhez szükséges alapvető pénzügyi információkat azonosítani, majd azok megszerzése után azokat értelmezni, és ez alapján döntést hozni, felmérve döntésük lehetséges jövőbeni pénzügyi, illetve egyéb következményeit.” 

A Magyarországon megrendezésre kerülő Pénz7 missziója, hogy

– felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontosságára,

– széleskörű szakmai összefogás megteremtésével segítse a különféle, pénzügyi edukációs projektek terjedését, hasznosulását.

Összefoglaló videó a 2018-as Pénz7-ről

Híreink a témában