ESP

Projekt partner: JA Europe

Időtartam: 2017. szeptember-2018. augusztus

Célcsoport: középiskolai tanulók

Célkitűzés: előre meghatározott módon mérje a sikeres vállalkozás beindításához, illetve a munkavállaláshoz szükséges tudást, kompetenciát és készségeket

Projekt koordinátor: Melter Helga

Elérhetőség: melter.helga@ejam.hu, 30/996-0359

Az „Entrepreneurial Skills Pass” vizsgarendszer bemutatása

Az „Entrepreneurial Skills Pass” (ESP) egy új, nemzetközileg elismert vizsga, melynek célcsoportját azok a 15-19 éves diákok alkotják, akik valódi vállalkozói élmény, tapasztalat birtokában vannak. Az ESP feladata, hogy egy előre meghatározott módon mérje a sikeres vállalkozás beindításához, illetve a munkavállaláshoz szükséges tudást, kompetenciát és készségeket.

A képesítés jelentése, az Európai Parlament és Tanács Európai Képesítési Keretrendszerre (EQF) vonatkozó ajánlásával egybehangzóan, valamint az ESP rendszerén belül is, a következő “egy értékelési és hitelesítési folyamat formális eredménye. Akkor adják ki, amikor az illetékes testület megállapítja, hogy az egyén adott követelményeknek megfelelő tanulási eredményt ért el.”

Ennek megfelelően az ESP 3 alappillére épül:

Diákvállalkozás Program: A JAM diákvállalkozási program egy olyan hosszú távú, egész tanéven átívelő projekt, melyben az általános- és középiskolás diákok megtapasztalják, hogyan kell működtetni egy vállalkozást. Valós környezetben megismerik az üzleti élet alapvető szabályait, a vezető pozíciók betöltésével járó felelősségeket, a pontos adminisztráció és a határidők betartásának fontosságát, a munkavállalók jogait, és kötelességeit. A program során a szervező, tervező, előadó, döntéshozó, információ-feldolgozó, elemző képességeik mellett szükségük lesz a kreativitásukra, kritikai gondolkodásukra, nyitottságukra is. Az ifjú vállalkozók munkáját mentorok segítik, akik egyrészt a fiatalokat oktató pedagógusok illetve az üzleti szférából érkező vállalati önkéntesek.

 

Önértékelő teszt: amely lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy a diákvállalkozási program során nyomon tudják követni a saját vállalkozói kompetenciájuk fejlődését. A teszt középpontjában a kezdeményezőkészség és vállalkozói készségek állnak, illetve kiemelten foglalkozik a kreativitással, kitartással, magabiztossággal, felelősségvállalással és csapatmunkával. Az első önértékelési teszt minden év szeptemberétől – márciusig érhető el. A második önértékelési teszt pedig márciustól – júniusig.

Online vizsga: mely igazolja, hogy a program során a diákok elsajátították a szükséges üzleti, közgazdasági és pénzügyi tudást. Az ESP vizsga célja, hogy kaput nyisson olyan további lehetőségekhez, melyeket a kis és nagyvállalkozások, vezető felsőoktatási intézmények valamint nemzetközi szervezetek egész Európában egyaránt elismernek. Az ESP egy olyan felület kíván lenni, ahol a vizsgát követően a fiatalok olyan lehetőségekről értesülnek, melyek segítséget nyújtanak az üzleti ötletük megvalósításához, szakmai fejlődésükhöz, képzésük és oktatási lehetőségek kiaknázásához. Az online vizsga minden év június-augusztus hónapjáig tölthető ki.

Az Entrepreneurial Skills Pass hálózat

Habár fiatalok ezrei vesznek részt a diákvállalkozás programban, ez idáig nem létezett olyan Európa szinten elismert bizonyítvány, mellyel igazolható lenne a program során elsajátított tudás, készségek és kompetenciák. Az ESP célja, hogy nemzetközi elismerést szerezzen a vizsgabizonyítványnak.

Résztvevő országok:

Albánia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Törökország

Az ESP azon túl, hogy mérhetővé teszi az ilyen típusú oktatási program eredményeit a munkaadók számára is hatékony eszközként szolgálhat, amennyiben olyan munkaerőt keresnek, aki bizonyíthatóan birtokában van ezeknek a készségeknek, tudásnak és kompetenciáknak, valamint a fiatalok számára is vonzó megoldást nyújt arra vonatkozólag, hogy megfelelően aknázzák ki a vállalkozói oktatás kínálta lehetőségeket még iskolaéveik alatt.

Európai Partnerek:

Vállalati partnerek:

AZ ESP vizsgarendszerrel kapcsolatban segédanyag itt tölthető le.

További információ az ESP vizsgarendszerrel kapcsolatban:

Látogasson el a weboldalra: http://entrepreneurialskillspass.eu/