4 students

Vállalkozási ismeretek – általános iskola – alsó tagozat, módszertani segédanyag

Minden iskola célja, hogy tanulói a világra nyitott, sikeres felnőttek, tájékozott, felelősen gondolkodó állampolgárok legyenek. Fontos, hogy a gyerekek el tudjanak igazodni most és a későbbiek folyamán is az őket körülvevő világban, képesek legyenek annak fejlődését tudatosan alakítani.

Az iskola szűkebb és tágabb környezetében, a gazdaságban végbemenő változások mindig kihívást jelentenek az oktatás számára, az iskolának lépést kell tartani a megváltozott igényekkel, követelményekkel, ami eddigi munkánk átgondolását, új programok, új módszerek bevezetését teszi szükségessé.

A Nemzeti alaptanterv meghatározza azokat a kulcskompetenciákat, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához.

A diákvállalkozás projekt hozzájárul a Nemzeti alaptanterv alapvető céljainak megvalósításához az iskolai nevelés-oktatás területén, megfelel a kompetencia alapú oktatásnak.

A módszertani segítséget kíván adni abban, hogyan kezdjük el saját iskolánkban, osztályunkban bevezetni a diákvállalkozás programot – milyen kompetenciákat fejleszt, milyen érintett témakörökkel találkzhatunk, milyen tárgyi és személyi feltételek kellenek a program megvalósításához.

Instructor

Szilagyi Orsolya

Free