Tanulók megismerésének és egyéni fejlesztésének technikái

Tanulók megismerésének és egyéni fejlesztésének technikái, módszerei; hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás; nehezen nevelhető tanulók oktatása

 

Program akkreditációs lajstromszám: PL-4598

Az akkreditált képzés célja olyan kompetenciák átadása, megszerzése, megerősítése, melyek során a pedagógusok képessé válnak a hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető tanulók megismerésére. Elsajátítják egyéni és csoportos fejlesztésüknek a technikáit és módszereit. A képzés célja, hogy e kiemelt csoportnak a vállalkozási kompetenciáit, és a munkaerőpiacon való eredményes megjelenését segítse.

További célkitűzésünk, hogy a képzésben résztvevők biztonságosan igazodjanak el a szakmai terminológiában, ismerjék fel az alkalmazkodási nehézség, a beilleszkedési zavar, a magatartási rendellenesség, az inadaptált magatartás, a szocializációs hiányok, a hiperaktivitás közötti különbséget, és ehhez képes legyenek szakmai támogatást kérni. A résztvevő pedagógusok megtanulják azokat a módszereket, amelyek által hatékonyan és tapasztalati tudás formájában tudnak tudást átadni.

Mindez elősegíti az Önök számára a munkájukhoz szükséges:

  • pedagógiai és pszichológiai ismeretek bővítését, rendszerezését és elmélyítését
  • korszerű oktatástechnológiai ismeretek és készségek elsajátítását, és fejlesztését
  • önismeret fejlesztését
  • valamint a hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető tanulókkal foglalkozók oktatói szerepének eredményesebb megvalósítását támogató készségek fejlesztését

A program tartalmának rövid ismertetése:

A képzés végére a képzésben részt vevő kollegának a nevelési szituációkban felmerülő gyermek-és ifjúságvédelmi jellegű problémákat jól megalapozott, korszerű ismeretanyag birtokában szakszerűen kell elemeznie, és rendelkeznie kell az optimális gyakorlati probléma megoldási módozatok kiválasztásának és kivitelezésének kompetenciájával.

A képzés során elsajátított ismeretanyagok:

  • gyermekkor-történet
  • gyermekvédelem-történet
  • család szociológia
  • ifjúság szociológia
  • család-és gyermekvédelem
  • fejlődés-tanulás-és viselkedés lélektan

Óraszám: 30 óra

Képzés megvalósítása: bentlakásos