Pedagógusok lelki egészségének megőrzése

 

kepzesA tréning célja, a pedagógusok lelki egészségének védelme, a kommunikációs készségek, a konfliktuskezelési készségek fejlesztése, a csapatépítés, ezáltal személyes oktatási kompetenciáik növelése. Az emberi szituációban való jártasság fejlesztése. Konfliktushelyzetekben való pozitív viselkedés képességének fejlesztése.

Legfontosabb célok:

 • az én megismerése
 • EQ fejlesztése
 • önbizalom erősítése
 • interakciós konfliktus helyzetek sikeres kezelése
 • face to face kommunikáció elsajátítása
 • szociális fellépés biztonságának erősítése
 • pozitív gondolkodási képesség kialakítása
 • reális önértékelés képességének kialakítása

A tréning egy komplex program részeként, a pszichológia módszereivel és eszközeivel segíti az egyént életvitelének értékelésében, egyéni motivációinak felismerésében, és megerősítésében, elhatározásai sikeres megvalósításában. Fejleszti a kommunikációs készséget, valamint a szocializációs interaktív helyzetek biztonságát. Erősíti a csapatszellemet, és a kollektív csoportműködést.

A tréning várható eredménye:

 • az énkép reális felismerése és felvállalása
 • az én megerősítése, pozitívumainak visszacsatolása
 • a belső utak megtalálása
 • az életszemlélet pozitív újrafogalmazása
 • a pszichogén szükségletek belső átrendeződése
 • az érzelmi intelligencia fejlődése
 • a helyzetfüggő kommunikáció gyakorlatának erősödése
 • az interakciós helyzetekben való sikeres szereplés biztonságának erősödése
 • a szocio-kulturális lét tudatának erősítése

Óraszám: 30 óra

Képzés megvalósítása: bentlakásos