Pályaorientációs tevékenységre való felkészítés

Pályaorientációs tevékenységre való felkészítés

 

Program akkreditációs lajstromszám: PL-4595

Magyarországon a munkaerőpiaci helyzet különösen indokolttá teszi, hogy a fiatalok 12-25 éves kora között kompetens szakmai segítséget kapjanak pályaorientációjukhoz. Célunk, hogy a pedagógusoknak is attitűdöt tudjunk kialakítani, melyben az élethosszig tartó tanulás igénye természetessé válik, és ezt képesek legyenek diákjaiknak is átadni.

Célunk, hogy a képzésben résztvevő pedagógusok fiatalokkal folytatott pályaorientációs munkájukhoz rendelkezzenek olyan eszközökkel, melyek alkalmasak a fiatalok képességeinek kibontására, tehetségeik felismerésére, és hiányosságaik pótlására, tanórán kívüli foglalkozási formákban is.

Programunk fő témái:

  • önismeret fejlesztés
  • személyes-és szakmai kompetenciák azonossága és különbsége
  • a lehetőségek, a vágyak, és képességek fókuszálása
  • korszerű és hatékony tudás megszerzésének képessége
  • helyes döntések meghozásának képessége

Képzésünk eredményeképpen:

  • Ön képes lesz követni a munkaerőpiaci igények változásait
  • olyan képzési és piaci kapcsolatrendszerrel fognak rendelkezni, melyekben diákjaik munkatapasztalatot, munkakipróbálást szerezhetnek

Óraszám: 30 órás

Képzés megvalósítása: benntlakásos