Vállalkozói Szellemű oktatásért HUB - Magyarország

 Entrepreneurship Education HUB

Vállalkozói Szellemű Oktatásért HUB

 

Program összefoglaló:

A Vállalkozói Szellemmű Oktatásért HUB (EE - HUB) célja, hogy Európán belül a vállalkozói szellemű oktatásban érdekelt felek legszélesebb körű hálózatát építse ki, egyben pedig a vállalkozói szellemű oktatás (EE) európai referencia szervévé váljon. Az európai hálózathoz idén 6 közép - kelet - európai ország csatlakozik, közöttük Magyarország, Románia, Csehország, Szlovákia, Bulgária és Törökország. Ezen országokban kialakításra kerülnek az első nemzeti Vállalkozói Oktatási HUB - ok, amelyeknek célja, hogy 2020 - ra az általános iskolák, középiskolák és szakképzést nyújtó intézmények minimum 25% - ában megjelenjen a vállalkozói szellemű oktatás, így  segítve a fiatalokat a sikeres munkavállalásban.  A 6 ország, amelyben a projekt elindul nem rendelkezik egyelőre még a vállalkozói oktatással kapcsolatos nemzeti stratégiával. Ugyanakkor ez egy kitűnő lehetőség arra is, hogy ezek az országok kapcsolatba kerüljenek azzal a 11 országgal, ahol már van ilyen stratégia vagy már dolgoznak annak kifejlesztésén.

További információ az európai hálózatról: European EE HUB

Célkitűzések:

A partnerországokban a nemzeti HUB - ok létrehozása, amelyek a vállalkozói szellemű oktatásban érdekelt felek gyűjtőpontja lesz, legyen szó a minisztériumokról, vállalati szféráról, pedagógusokról, tudományos életről, felsőoktatásról, kereskedelmi és iparkamaráról vagy egyéni szakértőkről.

A bevont szakértőkkel munkacsoport létrehozása, amelynek feladata olyan célok és azok megvalósítására irányuló törekvések felvázolása, amelyek elősegítik a hazai vállalkozói szellemű oktatás fejlődését. A projekt a munkacsoportban résztvevő szakértők aktív részvételére épül, valamint hozzákapcsolódó kerekasztal megbeszélések és workshop - ok megrendezését is magában foglalja.

2018 tavaszán Regionális Vállalkozói Oktatási HUB Kerekasztal megrendezése Budapesten, amelyen jelen lesznek a 6 érintett ország oktatási és gazdasági minisztériumainak képviselői, hogy megvitassák mi szükséges a vállalkozói szellemű oktatás előmozdítása érdekében Kelet - Európán belül.

Nyugat európai minisztériumok képviselőinek közreműködésével pedig bemutatásra kerülnek a már működő nemzeti stratégiák, mint helyi jó gyakorlatok.

Figyelem felhívása a vállalkozói szellemű oktatás szerepével kapcsolatban, kommunikációs kampány a régióban, melynek célcsoportját a döntéshozók és üzletemberek alkotják, hogy felismerjék, Európa milyen módon tudja enyhíteni a fiatal munkanélküliséget a vállalkozói kompetencia már kora iskoláskorban történő fejlesztése által.  

Várjuk minden
olyan szervezet, vállalat, vállalkozás, intézmény vagy szakértő jelentkezését,
akik érdekeltek a témában és szívesen csatlakoznának a kialakításra kerülő
hálózathoz.

 

Kérdőív érdeklődő szervezetek számára: https://jam44.typeform.com/to/KeMQZ7

 

További
információ a projektről:

Kovács Ildikó –
projekt koordinátor

email:kovacs.ildiko@ejam.hu

tel.: 00 36 70
272 2312