Vállalkozói Szellemű oktatásért HUB - Magyarország

 Entrepreneurship Education HUB

Vállalkozói Szellemű Oktatásért HUB

 

Változó idők, változó kihívások az oktatásban

A  Vállalkozói Szellemű Oktatásért HUB Nyitókonferenciája december 12 - én került megrendezésre a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Az új nemzetközi kezdeményezés (European Entreperneurship Education NETwork www.ee-hub.eu )  célja, hogy közös platformot biztosítson a vállalkozói szellemű oktatásban érdekelt feleknek, mind nemzeti, mind európai szinten. A minisztériumi, vállalati, oktatási és civil szférából érkező szakemberek együttműködése teret enged annak, hogy olyan továbblépési lehetőségek és célok fogalmazódjanak meg, amelyek hatékonyan segítik a vállalkozói szellemű oktatás fejlesztését Magyarországon.

A rendezvény során panelbeszélgetések keretében oszthatták meg tapasztalataikat a meghívott előadók, így körbejárva a munkaadói igényeket, a civil jó gyakorlatokat, a pedagógus felkészítésének valamint a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak az elérését.

A beszélgetéseket három alapkérdés kapcsolta össze:

 1. miért fontosak a vállalkozói kompetenciák
 2. hogyan lenne érdemes fejleszteni ezeket a készségeket
 3. milyen továbblépési lehetőségek vannak és mi szükséges hozzájuk

 

Ugyanakkor felmerült a gondolat, hogy a világ felgyorsult technológiai, informatikai, ipari változásaira milyen módon lenne szükséges reagálni. Mit tehet az oktatás annak érdekében, hogy a kapui közül kikerült fiatalok sikeresen tudjanak belépni a munka világába? Mi hiányzik most az oktatási rendszerből?

Egyetértés született abban, hogy a munkaadók számára kiemelten fontos az ún. puha készségek megléte és fejlesztése (soft skills), legyen szó kkv - ról vagy multinacionális nagyvállalatokról. Fontos szerepet játszik a vállalkozói kompetencia, kezdeményezőkészség, önismeret, a proaktivitás, a munka iránti alázat és önfejlesztés készsége.

Legyen a munkavállaló jó problémamegoldói készségek birtokában, tudjon csapatban dolgozni és kreatívan gondolkodni. Mindezt azonban hogyan lehetséges egy olyan oktatási rendszerben fejleszteni, ahol a feszes tanmenet, a 45 perces tanórák, a tantárgyak egymástól való elszigeteltsége és az eredményközpontúság áll a központban? Hogyan lesz önállóan dolgozni képes munkavállaló az, aki nem tanult meg egy projekten önállóan vagy társakkal dolgozni a tanulmányai során? Aki utasításokat követ és a problémák kreatív megoldása helyett bevett receptek alapján dolgozik? Hogyan lehet egyáltalán értékelni eme készségek fejlesztését az oktatáson belül? Hogyan lehetne elismerni, ha valakinek 30% - kal javul a kommunikációs készsége? Hisz ezek nem tantárgyi ismeretek, nem osztályozhatók.

Melyek azok a lehetséges beavatkozási pontok, ahol segítséget kaphatnának a pedagógusok a vállalkozói szellemű oktatás megvalósításában?

Az izgalmas beszélgetések során sikerült hangot adni a különböző oldalaknak, így megtettük az első lépést egy olyan gyümölcsöző párbeszéd felé, amely hosszútávon gyűjtőpontja lehet az érdekelt feleknek.

Köszönjük előadóinknak, hogy csatlakoztak az eseményhez valamint vendégeinknek pedig a részvételt.

Partnereink voltak: NGM, Colibri HR Solutions, Women Startup Competition, VOSZ, Citibank, DIA, Edunet Alapítvány, uSchool, Osztályfőnökök Országos  Szakmai Egyesülete, Kunterbunte Welt, Civil Közoktatási Platform, EKE, SZTE GTK, SZIE GTK TTI, Corvinus Egyetem, EKE Kutatás Hasznosítási Iroda, VSZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma, KSZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma.

A szakemberekből álló munkacsoport jövő évben kezdi meg a munkáját, ezzel párhuzamosan pedig célunk a jó gyakorlatok gyűjtése és megosztása valamint olyan képzések, workshopok és konferenciák szervezése, amely segíti az oktatási és vállalati szféra együttműködését valamint a pedagógusok, oktatók munkáját.

Amennyiben érdekli a program és szeretné friss információkat kapni az eseményekről jelentkezzen a program hazai koordinátoránál az alábbi elérhetőségeken:

Kovács Ildikó

JA Magyarország

email: kovacs.ildiko@ejam.hu

tel.: 00 36 70 272 2312

Vállalkozói Szellemű Oktatásért HUB - Nyitókonferencia

2017.12.12. 10:00 - 15:00

Nemzetgazdasági Minisztérium, 1055 Budapest Szemere u. 6 Könyvtárterem

 

2017. december 12 - én rendezzük meg a Vállalkozói Szellemű Oktatásért HUB magyarországi nyitókonferenciáját. A kezdeményezés a nemzetközi European Entrepreneurship Education HUB keretén belül indult el az idén Magyarországon. A hosszútávú projekt során célunk egy olyan magyarországi HUB létrehozása, amelyek a vállalkozói szellemű oktatásban érdekelt felek gyűjtőpontja lesz, legyen szó a minisztériumokról, vállalati szféráról, pedagógusokról, tudományos életről, felsőoktatásról, kereskedelmi és iparkamaráról vagy egyéni szakértőkről.

 

PROGRAM

9:30 - 10:00 REGISZTRÁCIÓ

10:00 - 10:20 KÖSZÖNTŐ

10:20 - 10:30 A VÁLLALKOZÓI SZELLEMŰ OKTATÁSÉRT HUB BEMUTATÁSA

10:30 - 11:10 VÁLLALATI PANEL - MILYEN KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉRE VAN SZÜKSÉG AZ OKTATÁSBAN A SIKERES MUNKAVÁLLALÁSHOZ?

 

Az előadók a cégek igényeit, a sikeres munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat, az iskolás korban fejleszthető készségeket fogalmazzák meg.

 

Előadók:

 • Tardos János, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
 • Ungár György, CITI Magyarország
 • Nagy Dóra, Women Startup Competition
 • Barathi Tamás, Colibri
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara(előadó egyeztetés alatt)

 

 

11:20
- 11:50 SZAKPOLITIKAI PANEL - MIKÉPP JELENIK MEG AZ OKTATÁSBAN A VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK FEJLESZTÉSE?

Várható - e, hogy a közoktatásban hamarosan megjelenik kötelező tantárgyként a gazdálkodási/pénzügyi/vállalkozási ismeretek? Van - e intézményes együttműködés az NGM és az EMMI között? Hol tart a jogalkotási folyamat?

Előadók:

 • Bánki Andrea, Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • Nemzetgazdasági Minisztérium (előadó egyeztetés alatt)

 

11:50
- 12:30 EBÉD, NETWORKING LEHETŐSÉG A RÉSZTVEVŐKKEL

12:30 - 13:10 CIVIL PANEL - JÓ GYAKORLATOK ÉS CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEK: EREDMÉNYES VÁLLALKOZÓI SZEMLÉLETFORMÁLÁSI PROGRAMOK ÉS AZOK TAPASZTALATAI

Milyen módon lehet a középiskolások kötelező közösségi tevékenységét „becsatornázni” e szervezetek működésébe? Kell - e tananyag, vagy elegendő a szimulált vagy valóságos tevékenység során átélt tapasztalat?

 

Előadók:

 • Oswald Réka, uSchool
 • Takács Viktória, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
 • Szilágyi Orsolya, Junior Achievement Magyarország
 • Kovács Anikó, Edunet Alapítvány

13:20 - 14:00 PEDAGÓGUS PANEL - MELYEK A LEGFONTOSABB KAPCSOLÓDÓ FELADATOK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A SZAKKÉPZÉSBEN

A közoktatás és a szakképzés intézményeiben melyek a témával kapcsolatos legfontosabb feladatok? Milyen jó gyakorlatok ismertek? Milyen segítségekre, új lehetőségekre lenne szükség az effajta képzés hatékonyabbá tétele érdekében? Kell - e önálló tantárgy? Ez kötelező legyen, vagy választható? Elegendő - e a tanárok tanfolyami felkészítése? Legyen - e önálló, közismereti jellegű gazdaságismereti tanár - szak?

 

Előadók:

 • Dr. Kádek István, Eszterházy Károly Egyetem
 • Földes Petra, Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
 • Himer Csilla, Pénzpedagógus,  Civil Közoktatási Platform
 • Lévainé Major Csilla, Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma

 

14:10 - 14:50 FELSŐOKTATÁSI PANEL: HOGYAN LEHETNE A HALLGATÓK LEGSZÉLESEBB KÖRÉHEZ KÖZELEBB HOZNI A TÉMÁT?

Elegendő - e a szabadon választott vállalkozói kurzus felajánlása, vagy kötelező, mindenki által felveendő tanegységre lenne szükség? Kik oktatnák olyan intézményekben a vállalkozói alaptárgyat, amelyek gazdaságtudományi karral/intézettel nem rendelkeznek?

 

Előadók:

 • Dr Czeglédi Csilla és Dr. Miskolcziné Mikáczó Andrea, Szent István Egyetem
 • Jordán Dániel, Kutatáshasznosítási Iroda, Eszterházy Károly Egyetem
 • Kerékgyártó Gábor, Corvinus Egyetem
 • Huszár Sándor, Szegedi Tudományegyetem

 

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Férőhelyeket korlátozott számban tudunk biztosítani. Regisztráció

 

További kérdés esetén kérjük forduljon a program koordinátorához :

Kovács Ildikó

email:
kovacs.ildiko@ejam.hu

tel.:
00 36 70 272 2312

 

Program összefoglaló:

A Vállalkozói Szellemmű Oktatásért HUB (EE - HUB) célja, hogy Európán belül a vállalkozói szellemű oktatásban érdekelt felek legszélesebb körű hálózatát építse ki, egyben pedig a vállalkozói szellemű oktatás (EE) európai referencia szervévé váljon. Az európai hálózathoz idén 6 közép - kelet - európai ország csatlakozik, közöttük Magyarország, Románia, Csehország, Szlovákia, Bulgária és Törökország. Ezen országokban kialakításra kerülnek az első nemzeti Vállalkozói Oktatási HUB - ok, amelyeknek célja, hogy 2020 - ra az általános iskolák, középiskolák és szakképzést nyújtó intézmények minimum 25% - ában megjelenjen a vállalkozói szellemű oktatás, így  segítve a fiatalokat a sikeres munkavállalásban.  A 6 ország, amelyben a projekt elindul nem rendelkezik egyelőre még a vállalkozói oktatással kapcsolatos nemzeti stratégiával. Ugyanakkor ez egy kitűnő lehetőség arra is, hogy ezek az országok kapcsolatba kerüljenek azzal a 11 országgal, ahol már van ilyen stratégia vagy már dolgoznak annak kifejlesztésén.

További információ az európai hálózatról: European EE HUB

Célkitűzések:

A partnerországokban a nemzeti HUB - ok létrehozása, amelyek a vállalkozói szellemű oktatásban érdekelt felek gyűjtőpontja lesz, legyen szó a minisztériumokról, vállalati szféráról, pedagógusokról, tudományos életről, felsőoktatásról, kereskedelmi és iparkamaráról vagy egyéni szakértőkről.

A bevont szakértőkkel munkacsoport létrehozása, amelynek feladata olyan célok és azok megvalósítására irányuló törekvések felvázolása, amelyek elősegítik a hazai vállalkozói szellemű oktatás fejlődését. A projekt a munkacsoportban résztvevő szakértők aktív részvételére épül, valamint hozzákapcsolódó kerekasztal megbeszélések és workshop - ok megrendezését is magában foglalja.

2018 tavaszán Regionális Vállalkozói Oktatási HUB Kerekasztal megrendezése Budapesten, amelyen jelen lesznek a 6 érintett ország oktatási és gazdasági minisztériumainak képviselői, hogy megvitassák mi szükséges a vállalkozói szellemű oktatás előmozdítása érdekében Kelet - Európán belül.

Nyugat európai minisztériumok képviselőinek közreműködésével pedig bemutatásra kerülnek a már működő nemzeti stratégiák, mint helyi jó gyakorlatok.

Figyelem felhívása a vállalkozói szellemű oktatás szerepével kapcsolatban, kommunikációs kampány a régióban, melynek célcsoportját a döntéshozók és üzletemberek alkotják, hogy felismerjék, Európa milyen módon tudja enyhíteni a fiatal munkanélküliséget a vállalkozói kompetencia már kora iskoláskorban történő fejlesztése által.  

Várjuk minden
olyan szervezet, vállalat, vállalkozás, intézmény vagy szakértő jelentkezését,
akik érdekeltek a témában és szívesen csatlakoznának a kialakításra kerülő
hálózathoz.

 

Kérdőív érdeklődő szervezetek számára: https://jam44.typeform.com/to/KeMQZ7

 

További
információ a projektről:

Kovács Ildikó –
projekt koordinátor

email:kovacs.ildiko@ejam.hu

tel.: 00 36 70
272 2312