Miért fontos nekünk Európa?

Miért fontos nekünk Európa?

 

Miért fontos Európa – magyar fiatalok bevonásával elemzik Európa szerepét

Brüsszel - Budapest, 2017. 11. 29 - A „Why Europe matters” (Miért fontos Európa) elnevezésű új európai kezdeményezés célja, hogy megszólítsa és bevonja a fiatalokat a vezető politikusokkal és vállalati vezetőkkel folytatott eszmecserébe. A Gyáriparosok Európai Kerekasztala (ERT) és a JA Europe szervezet együttműködésében megvalósuló nemzetközi felmérés során több mint tízezer fiatalt kérdeznek reményeikről és aggályaikról. A felméréshez kapcsolódó országos fórumot Miskolcon tartották.

 A határokon átívelő projekt a Római Szerződés 60. évfordulójára emlékezve indult el idén tavasszal azzal a céllal, hogy a fiatalokat egy erősebb Európa megteremtésében érdekeltté tegye. A fiatalokkal történő párbeszéd indítását célzó nemzetközi program feladatának tekinti, hogy megszólítsa mindazokat, akiket az elmúlt években érintett az Európában tapasztalt gazdasági és politikai nyugtalanság.

Az elmúlt időszakban az európai újságok címlapjait rendre olyan témák uralták, mint például a terrorizmus veszélye, külpolitikai kérdések, az Euro helyzete vagy a bevándorlás, aminek következményeként bizonytalanság járja át a 16-24 év közötti fiatalok reményeit és ambícióit. További hátráltató körülmény, hogy ugyan a fiatalkori munkanélküliség egyre inkább csökken a térségben, a 16-24 év közöttiek egy ötöde még mindig nem jut álláshoz.

Ahogyan az 1957. március 25 - én aláírt Római Szerződés, és az így megalapuló Európai Gazdasági Közösség számára, úgyó a mai európai közösségnek is a fiatalság jelenti az inspiráció és a lehetőségek legnagyobb forrását. Európa abban ez esetben tud igazán megerősödni és így visszanyerni stabilitását, ha az akadályok leküzdéséhez konstruktívan bevonja a fiatalokat is, és meghallgatja elképzeléseiket, aggályaikat és ötleteiket.

A hazai program megvalósításában a JA Magyarország szervezettel a Gyáriparosok Európai Kerekasztalának két tagja, a MOL - csoport és a Nestlé működik együtt. Magyarországon, hasonlóan a másik nyolc partner országhoz a felmérésen túl innovációs workshopot is rendeztek, amelynek során a MOL - csoport és a Nestlé munkavállalói önkéntesként támogatták a résztvevő fiatalok ötletfejlesztését az európai kérdésekkel kapcsolatban.  

„A Gyáriparosok Európai Kerekasztalával történő együttműködésünk célja, hogy hozzájáruljunk egy erősebb és vállalkozóbb szellemű Európához, egy olyan Európához, amely a legjobbat képes kihozni a fiatal emberi erőforrásból. Európának több vállalkozóra és új növekvő vállalkozásokra van  szüksége, amelyek pedig új, képzett munkaerő felvételére épülnek. Fontos, hogy meghallgassuk, mit gondolnak a fiatalok Európáról és, hogy milyen Európát szeretnének. Csupán az ő ötleteik tarthatják majd fenn a jövőben” - mondja Caroline Jenner, a JA Európa vezérigazgatója.

„Elengedhetetlen, hogy megértsük a fiatalok elvárásait és reményeit Európa fejlődéséhez és előrehaladásához. Ez az összefogás a JA Europe szervezettel azt a cél tűzte ki, hogy újra egyndinamikus párbeszédbe vonja be a fiatalokat, amelynek tárgya, hogy milyen Európát képzelnek el maguknak” - mondja Brian Ager, az ERT főtitkára.

„Örömmel mentoráltuk a program résztvevőit, hiszen a Nestlé - Összefogás a Fiatalok Foglalkoztatásáért kezdeményezés egyik alap célkitűzése a fiatalok készségeinek fejlesztése. Ahhoz, hogy megfelelő jövőt teremtsünk a fiatalok számára Európa - szerte, cégeken, szektorokon és kormányzaton átívelő összefogásra van szükség, ebben az ERT kezdeményezésének kiemelt szerep jut” - tette hozzá Tompa Gábor a Nestlé külső vállalati kapcsolatokért felelős igazgatója, aki mentorként vett részt az eseményen.

Az együttműködés során a fiatalok számos olyan programba kapcsolódhatnak be, melyek a „Miért fontos Európa” kérdést járják körbe. A nemzetközi felmérésen túl az innovációs workshopra Magyarországon múlt héten Miskolcon került sor. Az ország számos pontjáról érkező középiskolások, főiskolások és egyetemisták vállalati vezetőkkel együtt dolgozhattak, valamint véleményt cserélhetnek azzal kapcsolatban is, hogy ők maguk miképpen látják az Európai Uniót, hogyan fejlődhet tovább és hogyan lehetséges hangsúlyosabban érvényesíteni  a fiatalság hangját az európai gazdasági fejlődéssel vagy a fiatalok munkavállalásával kapcsolatban. A program záró rendezvényeként 2018 tavaszán nemzetközi találkozóra kerül sor európai szintű döntéshozók, vállalati vezetők és a fiatalok bevonásával Brüsszelben, melyen a legügyesebb magyar diákok is ott lehetnek.

 

A Gyáriparosok Európai Kerekasztaláról

A Gyáriparosok Európai Kerekasztala (ERT) egy fórum, amely összehozza a legfőbb európai multinacionális nagyvállalatok vezérigazgatóit és elnökeit. Az ipari és technológiai szektorban tevékenykedő vállalatok Európa számos területén működnek, amelyeknek összbevétele meghaladja a 2,250 milliárd eurós összeget, több mint 6.8 millió embernek biztosítva munkahelyet. Évente több mint 50 milliárd eurót költve kutatásra és fejlesztésre főképp Európában.

Az ERT mind nemzeti, mind európai szinten olyan irányelvek mellett áll ki, amelyek segítségével javulhat az európai növekedés, versenyképesség és foglalkoztatottság.

www.ert.eu

 

A Junior Achievement Magyarországról

A Junior Achievement  Magyarország (JAM) a Junior Achievement Worldwide tagja, 1993 óta működik Magyarországon. Jelenleg az ország 190 településén több mint 40 ezer diák vesz részt az általuk szervezett és fejlesztett huszonkét gazdasági program valamelyikében. A JAM küldetése, hogy az üzleti élet szereplőivel együttműködve olyan programokat kínáljon a tanulóknak, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy megismerkedjenek a vállalkozások világával, az üzleti élet alapjaival. Az alapítvány munkatársai bíznak abban, hogy a programokon részt vevő tanulók az üzleti közösség felelős tagjaivá válnak a jövőben. További információ:
http://www.ejam.hu/

 

A MOL - csoportról

A MOL - csoport integrált, nemzetközi olaj - és gázipari vállalat, budapesti központtal, amely 25 000 munkavállalót számláló dinamikus, nemzetközi szervezetével több mint 30 országában van jelen és több mint 100 éves iparági múltra tekint vissza. A MOL kutatási és termelési tevékenysége mögött több mint 80 éves szénhidrogén - ipari tapasztalat áll. A vállalat jelenleg 8 országban végez kitermelési tevékenységet és 13 országban rendelkezik kutatási eszközökkel. A MOL - csoport négy finomítót és két petrolkémiai üzemet működtet integrált ellátási lánc menedzsment keretében Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban, kiskereskedelmi hálózatához pedig több mint 2000 töltőállomás tartozik Közép - és Délkelet - Európa 10 országában.

 

Nestlé - Összefogás a Fiatalok Foglalkoztatásáért kezdeményezről

A „Nestlé a Fiatalok Foglalkoztatásáért” kezdeményezést 2013 - ban indította útjára a vállalat Európában, amelynek egyik legfontosabb pillére a 2014 - ben indult „Összefogás a Fiatalok Foglalkoztatásáért” partnerprogram. A Nestlé és az Összefogás tagjai 2016 -ig 115 ezer fiatalnak teremtettek munkalehetőséget Európa - szerte, és csak az elmúlt egy évben 90 000 fiatal számára biztosítottak gyakornoki vagy teljes munkaidős lehetőséget. Magyarországon a Nestlén és partnervállalatain kívül az üzleti élet más szereplői, a kormányzati szféra, az oktatási és ifjúsági szervezetek is bekapcsolódtak a programba. Munkájuk eredményeként és a csatlakozó 16 magyar vállalatnak köszönhetően összesen 1645 fiatal és 613 gyakornok jutott munkalehetőséghez.


 

NO Para - avagy a Miért fontos nekünk Európa? c. innovációs workshop hazai nyertes ötlete

November 23 - án a miskolci Grabovsky Coworking Irodában rendeztük meg a hazai Miért fontos nekünk Európa innovációs workshopot. Az eseményre 8 iskolából érkeztek résztvevők, városok tekintetében pedig meg kell említeni Kaposvárt, Hajdúböszörményt, Debrecent, Miskolcot és Nyíregyházát.

Az egész napos program egy kis kreativitást ébresztő feladatsorral kezdődött, majd a Mézga család példáján keresztül ismerkedhettek meg a fiatalok az EU döntéshozatali mechanizmusával végül pedig megismerték a kihívást, amire megoldási javaslatokat kellett kidolgozniuk. Már a projekt neve is jelezte, hogy a középpontban az Európai Unió állt, legfőképpen pedig az, hogy a fiatalok milyen ötlettel tudnák segíteni egy jobb, erősebb, biztonságosabb és fenntarthatóbb Európa fejlődését.

A csapatok munkáját a délután folyamán a MOLGROUP és a Nestlé Hungária munkatársai segítették az ötletek fejlesztésében, így a nap végére a zsűri már a kész prezentációkat hallgathatta meg a csapatok előadásában.

A szoros mezőnyben a 3. helyezést a miskolci és debreceni tagokból álló csapat nyerte, akik egy speciális kutatócsoport létrehozásával segítené az innovációs fejlesztéseket Európában.

A dobogó második helyezettje a hajdúböszörményi csapat lett, akik a fiatalok érzékenyítésére dolgoznának ki egy tananyagot, amelyet be is építenének a tantervbe, mert a jelenlegi oktatási rendszerben erre nem jut kellő figyelem. 

Az első helyezett pedig ugyancsak egy hajdúböszörményi csapat lett, akik egy telefonos applikáció ötletét dolgozták ki, amelynek neve „No Para”. Az alkalmazás célja, hogy nagyobb biztonságban érezzék magukat a járókelők főleg a sötét utcákon és elősegítse a közbiztonságot a településeken.

Végül egy különdíj is kiosztásra került, amit a nyíregyházi csapat vitt el. Az ötletük pedig a bevándorlás hullám hatékony kezelését szolgálná, az új többlépcsős rendszer átláthatóbbá és követhetőbbé tenné az Európába érkező menekültek nyomon követését.


Gratulálunk a csapatoknak! Köszönjük az önkéntesek munkáját!

Folytatás Brüsszelben a program záróeseményén, ahol magyar fiatalok képviselhetik az országot és egy hasonló eseményen próbálhatják ki magukat  a másik 8 ország fiataljaival együttműködve.

  

Mi a Why Europe Matters nemzetközi projekt?

 

A Miért fontos nekünk Európa? kezdeményezés hazai megvalósítása során a  JA Magyarország együttműködik a Nestlé Hungaria Kft - vel valamint a MOLGroup Magyar Olaj - és Gázipari Nyrt - vel. 

  • egy kampány, ami egyrészt egy széles körű, 10.000 fős európai felmérés, másrészt pedig Innovációs Workshopok, amelyek segítségével hangot adunk a 16 - 25 éves fiatalok gondolatainak az Európai Unióról, az oktatásukról, foglalkoztatásukról és elvárásaikról a jövővel kapcsolatosan
  • A 2017. szeptember 1 - én induló felmérés 2017. december 31 - ig , 8 nyelven lesz elérhető az alábbi linken: www.whyeuropematters.eu/survey/
  • Az email cím megadásával nyerhetsz egy jegyet a JA Alumni Europe által szervezett ’Create’ konferenciára 2018. augusztus 29. - szeptember 2. között az észtországi Tallinban.
  • A Kelet Norvég Kutatóintézet munkatársai értékelik a beérkezett válaszokat és összegzik az eredményeket.
  • A programot a „Why Europe matters” konzorcium támogatja, amelynek tagjai között szerepel a JA Europe szervezet valamint az Európai Iparosok Kerekasztala.
  • A felméréssel párhuzamosan 8 európai országban (Bulgária, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Magyarország, Németország, Portugália és Spanyolország) valósulnak meg innovációs workshopok melyeknek a témája, hogy mi fontos az európai fiatalság számára.
  • 2018 márciusában a döntéshozók javaslatok formájában ismerik meg a felmérés legfőbb eredményeit, amely célja, hogy egy cselekvésorientált alapot adjon egy Brüsszeli konferenciának.

A felmérés:

A “Why Europe matters” egy nemzetközi felmérés, amelyben fiatalokat kérdezünk meg arról, mit gondolnak Európáról, az Európai Unióról, az oktatásról és a foglalkoztatásról valamint arról, hogy mik a reményeik és mit várnak a jövőtől.

A felmérés során 10.000 16 és 25 év közötti fiatalt kérdezünk meg Európa különböző országaiból. A kutatást az Európai Iparosok Kerekasztala és a JA Europe támogatja.

A kérdőív kitöltése 4 - 8 percet vesz igénybe. Biztosíthatjuk Önt, hogy a kérdésekre adott válaszait  a legszigorúbb titoktartással kezeljük.

http://www.whyeuropematters.eu/survey-hungarian/

Az innovációs workshop:

2017 végéig kerül megrendezésre egy innovációs workshop Miskolcon, amelyen 16 - 25 közötti fiatalok vehetnek részt. Az egész napos intenzív program célja, hogy a résztvevők 4 - 6 fős csapatokban dolgozva találjanak megoldást egy valós problémára, amelyet a program végén prezentálniuk kell a szakmai zsűri előtt.

Az ötletfejlesztés során a résztvevőkhöz vállalati önkéntesek csatlakoznak így megtapasztalhatjátok milyen egy csapatban dolgozni egy nagyvállalat szakembereivel. Az esemény végén pedig a szakmai zsűri előtt kell egy rövid prezentációban bemutatni a javasolt megoldást.

A résztvevők közül négy fiatalnak lesz lehetősége arra, hogy részt vegyen egy 2018. márciusában megrendezésre kerülő rendezvényen, ahol a program keretében lehetősége lesz megismerkedni nagyvállalatok vezérigazgatóival és EP képviselőkkel, beszélgetni velük a fiatalok igényeiről és véleményéről az Európai Unióval kapcsolatosan.

További információ: Kovács Ildikó,

email: kovacs.ildiko@ejam.hu 

Tel.: 06 70 272
2312