Szakértői testület

  Dr. Kádek István  

Elérhetőség: kadek@ektf.hu

Gondolatok a tagságról:
„ A JAM Szakértői Testületébe meghívást kaptam és ez számomra kitüntető megtiszteltetés. Úgy érzem, elismerése annak a két évtizedes törekvésemnek, hogy a fiatalok gazdálkodói érzékének és képességének (vállalkozói kompetenciájuknak) kialakítása az általános műveltség formálásának részfeladataként értelmeződjék. Nem csak az üzleti élet szereplőinek van szüksége ugyanis realitásérzékre, a gazdasági történések érzékelésének és a róluk való higgadt ítéletalkotásnak a képességére, hanem mindenkinek! A JAM nagyon sokat tesz a fentiek megvalósításáért, így törekvéseink már régen találkoztak. Örömömre szolgál, ha a gazdasági tanárképzés során szerzett tapasztalataimat hasznosíthatom a junioros célok szolgálatában.


A Szakértői testület tagjai elismert szakemberek és kiváló pedagógusok a velük töltött idő számomra szellemi gyarapodást, valódi intellektuális élményt jelent. Élvezem a közös tevékenységet, az alkotó vitákat, a kreatív ötlet-generálást, az intenzív, eredményes munkát. Közös gondolatok, egy jó ügy szolgálata (a fiatalok gazdasági szemléletformálásának elősegítése), és emberi-baráti kapcsolatok fűznek minket össze. Jó ehhez a csapathoz tartozni!”


Varga Zoltánné Andrea

Elérhetőség: vzmandrea@gmail.com

"Pedagógusként kezdtem a pályámat, majd munka mellett egyre újabb szakterületeken szereztem diplomát, úgymint humánerőforrás gazdálkodás, dráma pedagógia, szervezetfejlesztés, mediáció, szupervízió és területfejlesztés.
15 éve szervezetfejlesztő - trénerként dolgozom, és az elmúlt 5 évben egyéni, szervezeti és team szupervízióval támogatom azokat, akik saját működésükről többet szeretnének tudni, és fejlődni, tanulni akarnak.
Dunaújvárosban, az országban elsőként terveztem és szerveztem meg az egészségmegőrző központot. A Dunaferrnek a felszabaduló munkaerő kezelésére létrejött Acél alapítvány létrehozását menedzseltem. 1994-től a férjemmel alapított saját cégünk keretében végeztem a munkámat: Velence városának és több gazdasági társaságnak stratégiatervezést, az Állami Számvevőszéknek oktatási tanácsadást. A Dunamenti Regionális Népfőiskola 3 éves kísérleti munkaerő piaci projektjét vezettem, melyből EU-s szintű mintaprogram, ill. kiírás lett. A Dunaújvárosi Főiskolán vállalkozások vezetőit képeztem vezetői ismeretekre, a Magyar Turisztikai Zrt. megbízásából a turisztika területén dolgozó szakembereknek területfejlesztést, hálózatépítést, szervezési ismereteket tanítottam. Szupervíziót egyéni felkérésre, gazdasági szervezetek és állami szervezetek felkérésére is tartok. A JAM megbízásából trénerként veszek részt a vállalkozási ismeretek képzésében a pedagógusok és diákok részére. Cégünk - AVIQ Üzletviteli Informatikai és Minőségügyi Tanácsadó Kft – 1994. óta az üzletviteli tanácsadás széles szakmai területén működik - stratégiai, kontrolling, logisztika informatikai, humán erőforrás menedzsment, szervezetfejlesztés - és menedzsel projekteket. "


Sörös László

Elérhetőség: soroslaszlo@gmail.com

"Enyingen születtem 1953. december 5-én. Eddigi életem során több területen volt alkalmam dolgozni: gyermekvédelemben, iskolákban, felnőttképzésben, tanfolyamokon, pályázati programokban, hátrányos helyzetűek felzárkóztatásában, peremhelyzetű fiatalok rehabilitációjában.
A Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi intézményét vezettem 23 éven át. Átfogó munkáltatói, költségvetési, dolgozói érdekvédelmi, személyzeti ügyintézési tapasztalatokkal rendelkezem. Több mint húsz éve veszek részt felnőtt oktatásban oktatóként, többek között: a Veszprémi Egyetem kihelyezett tagozatán, a Székesfehérvári Regionális Munkaerő Átképzési Központban, a Pécsi Egyetem Főiskolai Karának kihelyezett tagozatán.
Munkapszichológusi tapasztalatok: a megyei és területi munkaügyi központok által szervezett tanfolyamokhoz motiváció fejlesztő tréningek, kulcsképesség fejlesztő tréningek, állás kereső tréningek, a termelő vállaltok munka alkalmassági pszichológiai vizsgálatai, szervezetfejlesztés, szervezet pszichológiai tanácsadás.
Tréning tapasztalatok (több mint 700 tréningnap): Junior Achievement Magyarország, felnőtt és diákképzés, Roma tréner asszisztensek képzése, diszpécserek csoport tréningje, hátrányos helyzetűeket segítők tréningje, kommunikációs tréningek, szupervízió, vezetőképző tréningek, vállalati kompetenciát fejlesztő tréningek, szervezetfejlesztő tréningek, burn out megelőző és rehabilitációs tréningek, egyéni és csoportdöntést elősegítő tréningek, önismereti, én-korrekciós tréningek, személyiségfejlesztő tréningek, csapatépítő, csoportdinamikát fejlesztő tréningek."

 

  Tóth Judit

Elérhetőség: dtothjudit@freemail.hu

A decsi Bíborvég ÁMK-ban dolgozom tanítóként. 2000 óta tanítom az Én és a világ című programcsomag első négy elemét, valamint alsó tagozatos diákvállalkozás munkáját segítem. A kisiskolások gazdasági kultúrájának fejlesztése terén szerzett tapasztalataimat tudom megosztani kollégáimmal.

 

Machánné Tatár Rita

Elérhetőség: mtrita@freemail.hu

A szegedi Tabán Általános Iskolában dolgozom felső tagozatos tanárként. Matematikát, informatikát és technikát tanítok. A 2000/2001-es tanévtől kezdve foglalkozom gazdasági és vállalkozási ismeretek oktatásával és diákvállalkozások mentorálásával a JAM programja alapján. Bízom benne, hogy a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése segíti a diákokat a mindennapi életben való eligazodásban, gazdasági tevékenységek megvalósításában. A tanítás során szerzett tapasztalataimat, bevált gyakorlataimat szívesen megosztom az érdeklődőkkel.

 

 

  Merényi Zsuzsanna

 

 

 

 

Elérhetőség:kemeny99@t-online.hu

Három évtizede, közgazdász-tanári diplomám megszerzése óta dolgozom a közoktatásban illetve a szakképzésben. Szívesen, lelkesen és elkötelezetten dolgozom a középiskolás fiatalok fejlesztése, szakképzése érdekében.
Az emelt szintű érettségi bevezetése óta a Gazdasági ismeretek tantárgyi bizottságának tagja vagyok, érettségiztetek és szinte minden évben van diákom, aki emelt szintű érettségit tesz.
Sokféle feladatot végeztem, a tanítás mellett többféle innovációs munkában is részt vettem. Készítettem tantervet, írtam tananyagot (korábban a JAM-nek is, legutóbb az MNB és BÉT felkérésére a www.penziskola.hu lapra és a POP iskoláknak valamint a Sulinova szervezésében a kompetenciaalapú fejlesztésekben). Beleástam magam a tanulásmódszertanba és számtalan tanárképzést tartottam mind a tanulásmódszertan, mind pedig a vállalkozói készségek, valamint gazdasági-pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében.
Amikor fejlesztési munkában veszek részt, akkor is fontos számomra a tanítás, hogy gyerekekkel, osztállyal dolgozzak. Ők jelentik számomra a mércét, a kontrollt. Csak olyasmit akarok leírni, elmondani, amit velük is meg tudok csinálni.
Sok örömöm fűződik a diákvállalkozásokhoz, voltam tanácsadó és diákjaimmal nemzetközi várásokon is képviseltük Magyarországot.
Nagyon fontosnak tartom a JAM munkáját, megalakulása óta kapcsolatban vagyunk, és lehetőségeim szerint személyesen is támogatom küldetésüket a vállalkozói képességek fejlesztése, korszerű módszertani képzések meghonosítása érdekében.


Lénárt Zsolt

Elérhetőség: lezsoca@hotmail.com

Középiskolai tanulmányaimat az Egri Közgazdasági Szakközépiskolában végeztem akkoriban még létező Számvitel-gazdálkodási ágon, majd ezt követően Vállalkozási ügyintéző képesítést szereztem ugyan itt. Az Eszterházy Károly Főiskolán szereztem Számítástechnika illetve Gazdaság ismeret szakos tanári diplomát, majd informatikából MSc oklevelet. Mind két iskolát nagyon kedveltem.

Közel 10 éve a hevesi Eötvös József Középiskolában dolgozom, mint Informatika és Gazdaság ismeret szakos tanár. Iskolámban a pénzügyi és vállalkozási kompetenciához kapcsolódó programokkal, feladatokkal is foglalkozom.

A magyar emberek többsége nem volt és talán ma sincs felkészülve arra, hogy a mai gazdaságban, a piaci versenyekben jól tudjon érvényesülni. A diákokat viszont kötelességünk felkészíteni a rá váró nehézségek, akadályok megoldására. Az emberek nagy része gazdasági, pénzügyi kérdésekről hallani sem akar, ezen változtatni kell. A felnövekvő nemzedékek pénzügyi és gazdasági tudatossága ki kell, hogy alakuljon, a jövőjük érdekében.

Hosszú ideig kerestem a megoldást, de mindig fedezet hiány miatt meghiúsultak elképzeléseim. Lehetősek keresése közben találkoztam a JAM-mel, amelynek céljai lefedték mindazt, amit magam is szerettem volna elérni diákjaink érdekében, sőt mindezen túl is mutattak. Megragadva a lehetőséget csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Ma szakértői testület tagjaként lehetőségem van segíteni a célok megvalósítását. Iskolánkban pedig a JAM programjait szervezem.

 

Magasi András

 

 

 

 

 

Elérhetősége: ivandras@babits.pte.hu

Magyar-történelem szakos középiskolai tanári végzettséggel rendelkezem, húsz éve történelem szakos egyetemi hallgatók tanítási gyakorlatát vezetem. 1997-től gazdasági ismereteket is tanítok. Társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár végzettséget és pedagógus szakvizsgát szereztem.

2008-tól a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója vagyok.

A JAM képviseletében középiskolai tanárok és diákok trénere voltam, részt vettem a gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeinek kidolgozásában.

Tapasztalatokkal rendelkezem a gazdasági ismeretek tantárgy iskolai tanításának bevezetésében, az érettségi előkészítésében, a projekt-dolgozatok elkészítésének vezetésében, tételsoroknak a JAM tananyaga alapján történő összeállításában, az érettségivel kapcsolatos szabályokban, a TITAN program iskolai használatában.